L’aplicació d’unes normes d’higiene als centres sociosanitaris contribueix a l’hora d’evitar que es produeixin possibles infeccions nosocomials.

 

La higiene als centres sociosanitaris juga un paper molt important a l’hora de garantir la seguretat i el benestar dels treballadors. Aquests tracten diàriament amb un col·lectiu que requereix una gran atenció tant física com mentalment. 

A més, la tensió que suposa estar exposats constantment a malalties víriques o infeccions, pot arribar a perjudicar la salut del personal sanitari. 

 

Solucions d’higiene pels centres sociosanitaris 

 

  • Una higiene i desinfecció de mans disminueix considerablement el risc de contagi de malalties víriques, tant pels pacients com pel personal del centre sociosanitari. 
  • La completa i exhaustiva desinfecció dels espais que han estat en contacte amb els pacients, contribueix a reduir els riscos que es produeixin infeccions nosocomials. Aquesta acció és especialment necessària en els casos d’altes i ingressos. 
  • L’aplicació d’eliminadors d’olors als centres sociosanitaris ajuda a crear una sensació de benestar que és percebuda tant pels treballadors com pels pacients. 

Sovint, no es té en compte als treballadors, prioritzant els pacients. Però la veritat és que hem de considerar als treballadors en termes d’higiene i seguretat per garantir un correcte funcionament del centre sociosanitari. 

 

El nostre consell 

 

La qualitat de l’aire interior als centres sociosanitaris juga un paper fonamental a l’hora de garantir el benestar dels usuaris. I potser, sigui un dels aspectes que menys es tingui en compte ja que, no es veu a simple vista. Per a l’eliminació de les males olors, a Papelmatic disposem de productes innovadors i especialment dissenyats per a aquesta finalitat. Pots consultar els seus avantatges fent click aquí.