Avui es celebra el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut a la feina per la Organització Internacional del Treball. 

El primer que pensem quan parlem de riscos i de seguretat laboral són mals purament físics i visibles com, per exemple, una caiguda o una relliscada. 

Però la veritat és que existeixen sectors com la sanitat o l’educació que poques vegades es tenen en consideració quan parlem de riscos laborals. Potser sigui perquè, en el seu cas, un casc o unes ulleres de protecció no poden fer res per protegir els treballadors de possibles infeccions, que són el seu major risc. 

En aquest tipus de situacions, la higiene de mans amb aigua i sabó és la millor eina per garantir la seguretat laboral. I és que, tal com afirma l’OMS en una de les seves darreres campanyes, “rentar-se les mans salva vides”. 

És important fer-lo de forma força freqüent i quan hi hagi sospita que s’ha produït algun tipus de contaminació. 

Un altre recurs a tenir en compte és l’ús de gels desinfectants, una acció més còmoda i ràpida que el rentat de mans. Això sí! En cap cas podem emprar aquest producte com substitut del rentat de mans; únicament l’emprarem com a alternativa.