En aquesta entrada pots descarregar una infografia que t’ajudarà a conèixer quin guant de protecció personal et convé en funció de les característiques de cadascun i les necessitats del teu negoci.