La composició dels diferents desinfectants (clor, alcohols, amonis, aldehids o àcid peracètic) determina la capacitat d’actuació d’aquests sobre els diversos tipus de gèrmens (bacteris, fongs, llevats, virus, espores o biofilms).

Aquesta taula t’ajudarà a conèixer els nivells de toxicitat, el risc d’afectació sobre les superfícies o la potència contra els gèrmens de cada desinfectant en funció de la seva composició.