La higiene als restaurants és important per transmetre una experiència segura i una imatge positiva als nostres clients.

En aquest mapa trobareu alguns consells de neteja i desinfecció marcats en funció a la zona a la que corresponen.

Pots descarregar-lo fent clic en el botó que apareix a continuació.