En articles anteriors exposàvem alguns consells per prevenir contagis vírics, entre els que destacaven una higiene de mans freqüent, cobrir-se la boca amb el colze quan tossim o esternudem o minimitzar contactes.

A Papelmatic hem elaborat una infografia, basada en els consells que promou la Organització Mundial de la Salut (OMS) per prevenir contagis vírics, entre ells els derivats de la Covid-19.

Pots descarregar-la a continuació: