La dispensació de sabó automàtica ofereix avantatges com, per exemple, un estalvi de producte i d’aigua, una reducció considerable dels riscos associats a la contaminació encreuada i una millor experiència de l’usuari.

Els sabons de mans Gojo, en concret, són respectuosos amb la pell i el seu impacte amb el medi ambient és mínim en comparació amb els altres sistemes de sabó.

Pots descarregar la nostra infografia i col·locar-la als teus lavabos o en un lloc pròxim als dispensadors de sabó automàtics.