Inicio » Blog » Sanitat » Infeccions nosocomials: Què són i com ens afecten?

Infeccions nosocomials: Què són i com ens afecten?

T’expliquem què són les infeccions nosocomials, també conegudes com a infeccions intrahospitalàries, i com ens pot ajudar la higiene a combatre-les.

 

Avui dia estem molt familiaritzats amb el concepte de contaminació encreuada; aquell procés mitjançant el qual dos elements es contaminen l’un a l’altre a través d’un contacte directe o d’un vector.

El concepte de contaminació encreuada també és aplicable als entorns sanitaris. No obstant això, com que es tracta de persones, reben una altra denominació: infeccions nosocomials o infeccions intrahospitalàries.

En aquest article aprofundirem en aquests dos termes, estudiarem com afecten a les persones que conviuen a les instal·lacions sanitàries i com pot ajudar la higiene a prevenir-les.

 

 

Què són les infeccions nosocomials o intrahospitalàries?

 

La OMS defineix el terme “infecció intrahospitalària” com “qualsevol malaltia microbiana que es pot reconèixer clínicament i que afecta als pacients com a conseqüència de ser admesos a l’hospital i poden afectar al personal sanitari al seu lloc de treball”.

En altres paraules, es consideren infeccions nosocomials o intrahospitalàries aquelles infeccions provocades per contagis directes o indirectes dins de les instal·lacions sanitàries.

Les principals causes de que es provoquin infeccions nosocomials als hospitals pot ser degut a:

  • Baixes defenses en els pacients
  • Realització de tècniques invasives com, per exemple, la col·locació d’un catèter
  • Manca de neteja i desinfecció dels espais i dels seus elements

 

 

Quin impacte tenen les infeccions nosocomials als hospitals?

 

 

Les infeccions nosocomials o intrahospitalàries es poden manifestar en els pacients que conviuen a les instal·lacions sanitàries en forma de pneumònies, infeccions urinàries o altres afectacions a la pell o a la sang.

Totes aquestes infeccions són adquirides durant l’estança als hospitals, centres mèdics o centres sociosanitaris, malgrat que és possible que es manifestin en una data posterior a l’alta hospitalària.

Actualment, els contagis per coronavirus i la necessitat d’aïllar els pacients contagiats demostra la repercussió de les infeccions nosocomials als hospitals i llars d’avis.

 

 

Com poden ajudar la neteja i la desinfecció a combatre les infeccions nosocomials?

 

Igual que ocorre amb la contaminació encreuada, una infecció intrahospitalària es pot produir per un contagi directe entre pacients o indirecte.

En el cas dels contagis indirectes, que són aquells que es produeixen quan el pacient entra en contacte amb objectes inanimats, però que estan contaminats amb algun virus o bacteri, la neteja i la desinfecció són dues eines molt útils per a la prevenció.

Mantenir les superfícies netes i desinfectades de manera periòdica ajuda a frenar la transmissió i limita els possibles focus de contagi.

En aquest article pots trobar algunes recomanacions per a la neteja i desinfecció dels hospitals i en aquest altre article per als centres sociosanitaris.

Data de la darrera actualització de l’article: 05/12/2022