Inicio » Blog » Servei » Article » Higiene personal contra la contaminació encreuada

Higiene personal contra la contaminació encreuada

La contaminació encreuada és un dels grans temors a la indústria alimentària. Per això, les mesures preses per evitar-les van des de la higiene del propi espai fins a la higiene personal dels treballadors. 

El cos humà i la roba que utilitzem habitualment poden transportar brutícia i gèrmens que acaben traspassant-se als aliments o al propi espai de treball. 

Amb la finalitat d’evitar la contaminació encreuada en la indústria alimentària, s’han establert una sèrie de recomanacions relacionades amb la higiene personal dels treballadors. 

 

Pautes d’higiene personal per evitar la contaminació encreuada 

  • Evitar dinar, beure, mastegar xiclets o fumar en l’espai de treball. Totes aquestes accions es consideren una font de contaminació múltiple. 
  • Utilitzar la indumentària adequada, que ha de ser diferent a la roba de carrer. En zones de manipulació d’aliments, es recomana l’ús de barret, roba de color blau i sabates tancades antilliscants protegides amb peücs.  
  • Evitar porta joies (pírcings, cadenes, anells, etc.) ja que, a més d’acumular i transportar una gran quantitat de gèrmens, dificulten la higiene de mans. 
  • Prescindir de locions i perfums amb olors forts, donat que els aliments els absorbeixen amb facilitat. 
  • Mantenir les ungles tallades, netes i lliures d’esmalt  per minimitzar el risc de que s’acumulin els bacteris. 
  • Rentar-se les mans amb aigua calenta i sabó sempre que es consideri necessari. Consulta la nostra infografia per saber quan és convenient la higiene de mans a la indústria alimentària. 
  • Utilitzar guants i mascareta en situacions que ho requereixin com, per exemple, quan hi ha massa gent treballant en un espai reduït.  
  • Respectar el circuit entrada-sortida de la cuina, negant així el pas a personal extern que sigui susceptible de convertir-se en una font de contaminació. 
  • Comunicar immediatament qualsevol alteració de la salut per evitar afectacions en els aliments. 
  • En cas de ferides, protegir-les amb embenats impermeables i, si aquestes es troben a les mans, es recomana reforçar la higiene amb l’ús de guants. 

Aquestes mesures contribueixen a la reducció del risc de contaminació encreuada en la indústria alimentària i depenen únicament del factor humà. 

Per això, és tan important “conscienciar” als treballadors en la importància de la higiene personal a la feina.