La higiene al sector de l’hostaleria és cada vegada més qüestionable. Si considerem que vivim al país amb major índex de bars per habitant, aquest és un aspecte a tenir en compte. I és que no són pocs els bars o restaurants que s’han guanyat una mala fama donat a la falta de neteja o desinfecció.  

Un article de Restauración Colectiva repassa els punts crítics als que hem de parar atenció a l’hora de netejar una cuina:  

  • Zona de fogons. Per evitar la contaminació encreuada hem de desmuntar reixetes, graelles i altres components per eliminar qualsevol resta de menjar o brutícia. 
  • Conductes d’extracció. L’acumulació de greix en filtres no només és poc higiènica, sinó que pot derivar en riscos com, per exemple, incendis. 
  • Embornals i desguassos. Les obstruccions en desguassos poden derivar en embussaments i males olors. Per a la seva neteja emprarem desincrustants.  
  • Rodes i potes de taules. Els baixos del mobiliari, així com els seus laterals, són els grans oblidats i els que acumulen una major quantitat de brutícia.  
  • Manetes i interruptors. Igual que passa amb les potes, sovint, no es tenen en compte aquests elements que acullen una gran quantitat de microorganismes. 
  • Taulells i taules de treball. Són el principal focus de bacteris i l’origen de la contaminació encreuada. 
  • Terres, juntes i cantonades. En posts anteriors, comentàvem que aquests són el microhàbitat preferit pels biofilms.  

La neteja no només és important en menjadors o espais que són visibles pels clients. La cura d’aquests punts crítics ajuda a garantir la innocuïtat dels aliments i evitar intoxicacions que incideixen negativament en l’experiència dels usuaris i, per tant, en la imatge que tenen del nostre negoci.