La Covid-19 ha obligat a transformar la higiene als centres esportius, passant per la freqüència de neteja fins a mantenir la distància de seguretat entre persones.

 

 

Els centres esportius, com molts altres establiments, hauran d’adaptar-se a una nova normalitat els dies previs i posteriors a la seva reobertura.

La Covid-19 continua sent una amenaça i per combatre-la és necessari adoptar una sèrie de mesures relacionades amb la higiene que, per a alguns centres esportius, poden suposar canvis en el seu modus operandi habitual.

A més d’extremar les mesures d’higiene és indispensable que es mantingui la distància de seguretat entre usuaris i professionals.

A continuació, repassem alguns consells d’higiene per a la reobertura dels centres esportius a la era post Covid-19.

 

 

Incrementar la freqüència de neteja i desinfecció

La neteja i desinfecció representen la nostra principal arma per fer desaparèixer al SARS-CoV-2 de les superfícies i limitar així possibles contagis.

Pel que fa a les sales de classes col·lectives, alguns centres esportius plantegen reduir l’horari de les classes per cedir aquest temps a la neteja i desinfecció entre activitat i activitat.

Pel que respecta a les sales de musculació, es reforçarà el servei de neteja per mantenir una higiene més exhaustiva.

papelmatic-higiene-professional-higiene-centres-esportius-covid19-frequencia

Quins detergents i desinfectants són efectius contra la Covi-19?

Abans de procedir amb la desinfecció, sempre aplicarem un detergent. La funció d’aquests productes consisteix en trencar la membrana del virus perquè, més tard, el desinfectant el pugui eliminar.

Pel que fa als productes de desinfecció, els més recomanats són aquells amb base clorada, entre els que trobem el lleixiu.

Però no tot val. Perquè un producte com el lleixiu sigui efectiu ha de contenir, com a mínim, un 5,7% de matèria activa. La dilució marca la diferència.

papelmatic-higiene-professional-higiene-centres-esportius-covid19-productes
També podem optar per un detergent clorat que compleixi amb una doble funció alhora: trencar la membrana i eliminar el virus.

Zones i elements susceptibles de contenir el SARS-CoV-2

En molts casos, la higiene no serà molt diferent de la que es realitzava abans de la Covid-19. Només haurem d’incrementar la seva freqüència i verificar que es fan servir els productes adequats.

Pel que fa a les superfícies, existeixen àrees o elements als que hem de parar especial atenció durant la neteja i la desinfecció, ja que guarden un estret contacte amb els usuaris o donat que el seu ús és més intensiu.

papelmatic-higiene-professional-higiene-centres-esportius-covid19-elements
És el cas de les saunes, els vidres, el mobiliari o els mostradors de recepció.

A més, també hem de contemplar alguns elements necessaris per al desenvolupament de l’activitat, com és el cas de matalassos, màquines de fitness, manuelles, barres, etc.

 

 

Mantenir la distància de seguretat entre persones

Les persones som una font potencial de contagi. Per això, és recomanable mantenir una distància física, d’almenys, 1,5 metres.

En el cas de les sales destinades a activitats dirigdes, s’haurà de reduir el número de participants, garantint, idealment, un espai de 2×2 metres per a cada usuari.

Pel que fa a les sales de fitness, és recomanable deixar màquines sense fer-les servir, especialment marcades, amb la finalitat de mantenir la distància.

papelmatic-higiene-professional-higiene-centres-esportius-covid19-distancia
Les mampares protectores són una bona opció per separar espais i marcar distàncies entre usuaris quan no és possible fer-ho de manera natural.

Prescindir dels assecadors d’aire per eixugar-se les mans

Encara no es coneix quins espais del gimnàs es podran fer servir i els vestuaris són una de les grans incògnites.

Però si hi ha alguna cosa que és segura és que no es recomana l’ús d’assecadors d’aire per eixugar-se les mans.

A Papelmatic ja hem esmentat en articles anteriors que aquests aparells impulsen els microorganismes i faciliten la seva propagació. Com a alternativa, es recomana fer servir paper eixugamans.

papelmatic-higiene-professional-higiene-centres-esportius-covid19-assecadors

Higiene personal per als usuaris i els professionals

La higiene personal va més enllà de rentar-se les mans amb aigua i sabó o fomentar l’ús de gel hidroalcohòlic mitjançant la instal·lació de diferents estacions en punts estratègics del gimnàs, com és l’entrada i la sortida en diferents ambients.

A més, també podem recórrer a l’ús d’Equips de Protecció Individual, sobretot per als professionals o per al personal de neteja.

papelmatic-higiene-professional-higiene-centres-esportius-covid19-higiene-personal
Pel que respecta als usuaris, és recomanable que no vinguin canviats de casa i que la roba i sabates que es facin servir durant l’activitat sigui diferent a la que es fan servir al carrer.