La higiene a les zones de càrrega i descàrrega ajuda a garantir un desenvolupament segur de l’activitat professional.

 

En articles anteriors comentàvem que la desinfecció de les superfícies s’ha convertit en un hàbit per frenar el risc de contagi de Covid-19.

Les mans són conegudes per ser les principals transmissores de gèrmens i bacteris i, per això, és tan important higienitzar-les freqüentment.

No obstant això, la Covid-19 ha evidenciat que les mans no són l’únic mitjà de transport que fan servir els gèrmens. I és que, en un món tan global, les mercaderies i els paquets s’han convertit també en superfícies susceptibles de transportar el virus SARS-CoV-2.

 

 

Kit d’higiene per als treballadors

 

A tots els treballadors de transport o de zones de càrrega i descàrrega se’ls haurà de proporcionar lels Equips de Protecció Individual necessaris (mascaretes, guants, etc.) i es posarà a la seva disposició solucions hidroalcohòliques per desinfectar les mans amb més freqüència.

Tots aquests productes es substituiran després de cada jornada de feina o una vegada superat el temps recomanat d’ús, que en el cas de les mascaretes acostuma a ser de 4 hores.

A més, es substituiran els Equips de Protecció Individual per altres nous en cas de que es trenquin o existeixi contaminació evident.

papelmatic-higiene-professional-higiene-zones-carrega-descarrega-epis-treballadors

A Papelmatic hem introduït a la nostra línia de producció la fabricació de mascaretes higièniques i quirúrgiques IIR. Les nostres mascaretes estan homologades i es fabriquen amb materials d’origen local.

Ús individualitzat de dispositius i altres elements de treball

 

 

Tenint en compte que el virus causant de la Covid-19 sobreviu sobre les superfícies durant el temps necessari per contagiar a una persona, es prioritzarà, entre els treballadors de transport i magatzem, l’ús individual de dispositius i altres elements.

És el cas de les tablets, mòbils o fins i tot bolígrafs. En cas que l’ús d’aquests objectes hagi de ser estrictament compartit, es desinfectaran després d’haver-los fet servir cada individu amb solució desinfectant en base a alcohol.

 

 

Augmentar la freqüència de neteja i desinfecció de les superfícies comuns

 

S’incrementarà la freqüència de la higiene a les zones de càrrega i descàrrega, que inclou neteja i desinfecció de les superfícies, actuant amb major èmfasi en aquelles de major contacte.

En primer lloc, s’eliminarà la brutícia amb els productes detergents habituals i, a continuació, s’aplicarà un producte desinfectant en base a clor o alcohol, preferiblement amb caràcter virucida, que són els compostos més eficaços per eliminar el virus causant de la Covid-19.

Per a l’aplicació d’aquests productes es recomana l’ús de draps de teixit no teixit, que destaquen per la seva gran capacitat d’arrossegament i absorció.

papelmatic-higiene-professional-higiene-zona-carrega-descarrega-neteja-desinfeccio

Els sistemes d’impregnació de draps són una solució còmoda i eficaç per a la desinfecció de les superfícies de major contacte, ja que eviten haver de carregar amb la solució de neteja i els draps per separat i faciliten el procés d’impregnació.

Ventilació en magatzems i transport

 

 

La ventilació dels espais és una mesura molt necessària per prevenir contagis de Covid-19 a qualsevol entorn.

Tant als magatzems com a les zones de càrrega i descàrrega es ventilaran periòdicament durant un temps mínim de 5 minuts.

Aquest procediment s’ha d’aplicar també a les cabines dels camions. En aquest cas, es desinfectaran, a més, elements com, per exemple, el volant, els tiradors de les portes o les palanques de canvi, ja que es consideren superfícies de gran contacte.

 

A Papelmatic disposem d’un ampli catàleg de productes per fer front a la Covid-19 i garantir un desenvolupament segur de l’activitat professional. Si vols més informació dels nostres productes ens pots escriure a través del nostre formulari de contacte i un dels nostres experts t’assessorarà.