La Covid-19 porta algunes novetats relacionades amb la higiene a les clíniques veterinàries que afecten tant als usuaris com als treballadors.

 

La Covid-19 ha forçat a les clíniques veterinàries o centres relacionats amb la salut dels animals a adoptar una sèrie de mesures higièniques extraordinàries.

A més de les directrius de neteja i desinfecció habituals, que pots consultar en aquesta guia, s’afegeixen algunes novetats com, per exemple, la necessitat de mantenir la distància de seguretat, de desinfectar després de cada torn o d’augmentar la freqüència de la higiene de mans.

A continuació, repassem algunes d’aquestes novetats i veiem com afecten als usuaris i professionals de les clíniques veterinàries.

 

 

Intensificar la higiene personal

 

Una de les premisses que venen donades amb la Covid-19 és la necessitat de rentar-se les mans amb aigua i sabó o desinfectar-les amb solucions hidroalcohòliques amb una major freqüència. A això també hem d’afegir la substitució dels assecadors d’aire per paper d’un sol ús per eixugar-se les mans. En aquest article expliquem els motius.

A més, és important adoptar nous hàbits com, per exemple, evitar tocar-se els ulls, la boca, el nas o el de cobrir-se amb el colze o amb un mocador cada vegada que tossim o esternudem.

papelmatic-higiene-professional-cliniques-veterinaries-en-temps-de-covid19-higiene-de-mans

Mantenir la distància de seguretat

 

 

A l’interior de les clíniques veterinàries és obligatori l’ús de mascaretes i s’ha de mantenir una distància interpersonal d’almenys 2 metres. Això s’ha d’aplicar especialment a les sales d’espera.

En els casos en els que no sigui possible mantenir la distància de seguretat es recomana espaiar les visites per evitar aglomeracions.

A més, a la zona del mostrador, consulta o a la sala d’espera podem recórrer a l’ús de mampares separadores.

 

 

Augmentar la freqüència de la neteja i desinfecció

 

Amb l’objectiu de fer front a la Covid-19, a les clíniques veterinàries es netejarà amb els productes habituals i posteriorment es desinfectarà, preferiblement amb productes clorats o alcohòlics. Aquesta acció es repetirà després de cada torn o de cada pacient i seguirà els procediments habituals de neteja i desinfecció de les clíniques veterinàries.

Pel que fa a les eines o estris de treball, es recomana que siguin exclusius per a cada treballador. En cas contrari, es netejaran i desinfectaran després de cada ús.

A més de netejar i desinfectar, es ventilaran els espais almenys una vegada al dia durant un temps mínim de 5 minuts.

papelmatic-higiene-professional-cliniques-veterinaries-en-temps-de-covid19-neteja-desinfeccio

Gestió de residus possiblement infecciosos

 

 

La gestió de residus es durà a terme seguint els procediments habituals a excepció dels residus amb “etiqueta respiratòria” o susceptibles de ser contaminants.

Aquests residus es dipositaran en un contenidor amb tapa i pedal per minimitzar el contacte i reduir el risc de contaminació encreuada.

En aquest article pots consultar com ha de ser la gestió de residus relacionats amb la Covid-19.

 

 

Parar atenció a les superfícies de major contacte

 

Amb l’arribada de la Covid-19 les autoritats sanitàries adverteixen constantment de la necessitats d’higienitzar amb major freqüència les superfícies amb més contacte.

A les clíniques veterinàries és el cas dels mostradors, baranes, poms de les portes, interruptors o zones destinades a l’atenció d’animals.

A més, es recomana mantenir les portes obertes, no només per afavorir la ventilació, sinó també per minimitzar el contacte amb els poms.

papelmatic-higiene-professional-cliniques-veterinaries-en-temps-de-covid-19-superficies-contacte

La nostra recomanació: Sistema d’impregnació de draps

 

 

A causa de la seva activitat, les clíniques veterinàries requereixen una neteja i desinfecció ràpida, però també segura.

Per això, recomanem el sistema d’impregnació de draps en cub, que permet aplicar qualsevol solució de neteja o desinfecció i dosificar els draps ja impregnats i preparats per fer-se servir.

En aquest article pots consultar tots els detalls d’aquest producte i obtindràs més informació sobre el seu funcionament.

 

Si necessites assessorament sobre la higiene a les clíniques veterinàries, contacta amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte i un dels nostres experts t’assessorarà sense compromís.