La Covid-19 ha obligat a moltes cases de colònies a adoptar mesures d’higiene i seguretat extraordinàries per garantir el benestar dels usuaris.

 

 

Les cases de colònies reobren les seves portes sota una sèrie de mesures higiènic-sanitàries excepcionals.

El conjunt de totes aquestes mesures té com a objectiu final garantir la seguretat dels usuaris i prevenir contagis de Covid-19.

A continuació, repassem els requisits generals sobre prevenció en l’àmbit higiènic-sanitari per a la reobertura de les cases de colònies en temps de Covid-19.

 

 

Higiene de mans

El rentat de mans amb aigua i amb sabó ha de ser sistemàtic i freqüent tant per als adults com per als nens.

A més, es col·locaran estacions de gel hidroalcohòlic en punts estratègics (menjador, accés a l’interior de l’edifici o habitacions).

D’altra banda, es substituiran els assecadors d’aire per tovalloles de paper d’un ús per eixugar-se les mans.

papelmatic-higiene-professional-covid19-campaments-estiu-higiene-de-mans
A Papelmatic disposem d’alguns cartells sobre la higiene de mans que poden servir d’orientació per a un rentat correcte.

Ús de mascaretes

 

 

Les mascaretes seran obligatòries tant per als adults com per als nens en aquelles situacions en les que no es pugui garantir una distància interpersonal de 2 metres.

Mentre es duguin a terme les activitats, l’ús d’aquest EPI no és necessari, sempre i quan es pugui establir la distància interpersonal.

En aquest document pots comparar els diferents tipus de mascareta que existeixen i en aquesta infografia trobaràs alguns consells per a l’ús de mascaretes.

 

 

Comprovació de símptomes

Amb l’objectiu de detectar possibles casos de Covid-19 de manera ràpida es mesurarà la temperatura de nens i adults amb un termòmetre infraroig abans de realitzar qualsevol activitat.

A més, s’enregistrarà l’estat de salut de cada personal i la seva evolució en un document escrit.

En cas que alguna persona presenti símptomes associats a la Covid-19 haurà d’aillar-se del grup i informar a les autoritats sanitàries.

papelmatic-higiene-professional-covid19-cases-de-colonies-simptomes

Neteja i desinfecció de les instal·lacions

 

 

La freqüència de la neteja i la desinfecció a les cases de colònies serà diària, parant especial atenció als elements comuns (poms de les portes, baranes, fonts d’aigua, etc.).

A més, és recomanable que no es comparteixi el material que es fa servir a les diferents activitats. En cas que això no sigui possible, es recomana desinfectar el material amb un desinfectant alcohòlic o clorat cada vegada que es canviï d’usuari.

A les piscines es netejarà i desinfectarà el material i el mobiliari diàriament (cadires, gandules, floradors, etc.).

 

 

Higiene al menjador

Les taules i cadires del menjador es netejaran i desinfectaran després de cada torn.

El menjar, alhora, es servirà en plats individuals i s’evitarà compartir tant aliments com estris comuns (safates, recipients, paneres, etc.).

A més, no es permetrà la col·laboració en les tasques de cuina per part de persones alienes al servei.

papelmatic-higiene-professional-covid19-campaments-estiu-menjadors
A Papelmatic podem ajudar-vos amb la vostra selecció de productes per a la neteja i la desinfecció per als campaments d’estiu i a fer una previsió de les vostres necessitats d’higiene de cara als propers mesos.