Inicio » Blog » Indústria alimentària » Consells i recomanacions » Higiene a la indústria alimentària contra el Covid-19

Higiene a la indústria alimentària contra el Covid-19

La higiene a la indústria alimentària és un arma clau per seguir garantint la seguretat alimentària i lluitar contra el Covid-19.

 

 

La situació desencadenada pel Covid-19 i provocada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 ha fet que es dispari considerablement el consum de productes químics per a la higiene fabricats en base alcohòlica.

Això, alhora, deriva en una major escassetat de la matèria prima i una menor disponibilitat dels desinfectants alcohòlics i les solucions hidroalcohòliques per a la desinfecció de les mans.

Abastir als hospitals i altres estructures relacionades amb l’activitat sanitària s’ha convertit en una prioritat per raons òbvies. Però què ocorre amb la indústria alimentària?

Tot i que no de manera tan directa, aquest sector necessita seguir garantint la seguretat alimentària mitjançant una correcta neteja i desinfecció.

A continuació, repassem algunes pautes d’higiene indicades per combatre el risc que suposa aquest nou coronavirus a la indústria alimentària.

 

 

Higiene de mans més freqüent de l’habitual

Davant la baixa disponibilitat de gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de les mans, es recomana incrementar la freqüència del rentat de les mans amb aigua i sabó.

Tractant-se de la indústria alimentària escollirem un sabó incolor i inodor, a poder ser, dosificat mitjançant dispensadors automàtics.

Recomanem el sabó Gojo Mild Antimicrobial, que a més de complir amb els requisits esmentats, és altament eficaç en l’eliminació de virus, bacteris i llevats.

Desinfectants en base a hipoclorit sòdic

El alcohol és un compost altament eficaç contra els virus, però en aquestes circumstàncies, l’hipoclorit sòdic es converteix en una alternativa més que vàlida per a la desinfecció de superfícies a la indústria alimentària.

Es recomana mantenir els procediments habituals de neteja i desinfecció per als terres i superfícies, però emprant desinfectants clorats, sempre i quan no es disposi de desinfectants alcohòlics.

Segons el Ministeri de Sanitat, una solució d’hipoclorit sòdic al 0,1% és capaç d’inactivar els coronavirus en tan sols 1 minut.

És important comprovar a la fitxa tècnica del desinfectant que es tracta d’un producte virucida segons la norma UNE-EN 14476.

Draps de teixit no teixit

Els beneficis del TNT davant d’altres materials com la microfibra són múltiples: baix despreniment de les fibres, gran capacitat d’arrossegament i d’absorció, etc.

En aquests moments el teixit no teixit és especialment útil a la indústria alimentària, ja que redueix el temps emprat per a la neteja, els esforços dedicats i també minimitza riscos innecessaris.

A Papelmatic comptem a més amb varietats de teixit no teixit que actuen com antifiltre contra els virus.

Evita l’ús de polvoritzadors

Dins del possible, substitueix l’ús de detergents o desinfectants en forma de polvoritzador per un format d’ampolla amb tap.

El motiu? Els polvoritzadors impulsen els microorgansimes que pugui haver sobre les superfícies degut a la inèrcia.

Dosificant els químics directament de l’ampolla per a la seva dilució o ús directe evitem aquest tipus de riscos.

A Papelmatic ens trobem davant d’una constant adaptació dels nostres productes i solucions davant la situació que vivim actualment pel Covid-19, tractant sempre de cobrir les necessitats dels nostres clients.

Pots escriure’ns a través dels nostres canals de comunicació si necessites informació sobre els nostres productes o sobre les solucions a aplicar a la indústria alimentària.