En la decisió de comprar recollidors d’aigua participen aspectes com el número de fulles, els materials o el disseny higiènic.

 

Recollidors d’aigua, haragans… Existeixen diverses maneres per anomenar aquests estris de neteja tan necessaris en els espais humits.

Els recollidors d’aigua, com el seu propi nom indica, són la solució perfecte per arrossegar les restes de líquid de les superfícies llises sense gairebé fer cap esforç.

Gràcies a la investigació i a l’atenció en les problemàtiques d’higiene, en els darrers anys, han irromput al mercat centenars de models diferents de recollidors d’aigua.

Tan gran és l’oferta d’aquests productes que, sovint, resulta molt difícil escollir el recollidor d’aigua que millor d’adapti a les nostres necessitats.

En aquest article desgranem aquells aspectes que s’han de tenir en compte abans de comprar recollidors d’aigua.

 

 

Material de les fulles dels recollidors d’aigua

 

 

Els recollidors d’aigua es composen d’una o més fulles que poden estar fabricades en goma o goma escuma.

L’elecció d’un material o un altre dependrà del tipus de residu que desitgem arrossegar.

Els recollidors d’aigua composats per fulles de goma serveixen per eliminar tant líquids com semilíquids de superfícies llises, gràcies a la seva rigidesa.

Mentre que la goma escuma és un material més flexible, amb capacitat per penetrar en tots els forats i és, per tant, la millor opció per eliminar grans quantitats de líquid de superfícies llises.

papelmatic-higiene-professional-comprar-recollidors-daigua-vikan

Número de fulles dels recollidors d’aigua

 

 

Els recollidors d’aigua poden comptar amb una o més fulles.

Aquells que incorporen una sola fulla són indicats per eliminar quantitats moderades de líquids o semilíquids i destaquen per la seva facilitat de neteja, ja que eviten que la brutícia s’acumuli entre les unions de la seva estructura.

D’altra banda, es recomana l’ús de recollidors d’aigua de fulla doble en aquelles situacions en les que s’han d’eliminar grans quantitats de líquids o semilíquids, ja que compten amb una major capacitat d’arrossegament.

 

 

Recollidors d’aigua amb un disseny higiènic

 

Un altre aspecte a considerar a l’hora de comprar recollidors d’aigua és el material amb el que està fabricada l’estructura.

Es recomana l’ús de materials no porosos, que tolerin la humitat i l’exposició a productes químics.

Recordem que el disseny higiènic aplicat al material de neteja està relacionat amb la facilitat de neteja i el manteniment d’aquests estris.

papelmatic-higiene-professional-comprar-recollidors-daigua-vikan-ma

Colors dels recollidors d’aigua

 

 

Ja hem comentat en articles anteriors que la codificació per colors del material de neteja és una eina molt útil per prevenir els problemes de contaminació encreuada.

En el cas dels recollidors d’aigua el més comú és escollir entre fulles blanques o negres i estructures de diferents colors.

En el cas de la fulla, l’elecció del color dependrà exclusivament del tipus de residu a eliminar; mentre que per al color de l’estructura ens basarem en les necessitats de cada espai.

 

 

La nostra aposta: Recollidors d’aigua Vikan

 

A Papelmatic disposem de diversos models de recollidors d’aigua.

La marca Vikan ens permet oferir als nostres clients un ampli ventall de productes de neteja en diferents colors per prevenir la contaminació encreuada en entorns tan delicats com la indústria alimentària.

Els recollidors d’aigua que comercialitzem presenten un disseny higiènic i compten amb el reconeixement necessari per fer-los servir en entorns que treballen amb aliments.

papelmatic-higiene-professional-comprar-recollidors-aigua-vikan-rosa

Necessites ajuda per comprar recollidors d’aigua? Contacta’ns a través del nostre formulari de contacte: