En aquesta guia trobaràs tot el que has de considerar durant la teva elecció a l’hora de comprar productes desinfectants.

 

Els productes desinfectants són necessaris en qualsevol entorn de treball o domèstic.

I de la mateixa manera que els riscos i les necessitats de cada espai són molt diversos, també ho és l’oferta de productes.

A continuació, expliquem què és el que hem de tenir en compte per escollir el desinfectant que millor s’adapti a les necessitats del nostre entorn de treball.

 

 

Valora l’espectre o nivell de desinfecció que necessites

 

 

En articles anteriors vam classificar els productes desinfectants en tres nivells: alt, intermedi i baix.

Això també es coneix com l’espectre d’un producte desinfectant. Els diferents nivells ens indiquen els tipus de microorganismes que són capaços de destruir.

Per exemple, els desinfectants d’alt espectre o d’alt nivell eliminen la majoria dels microorganismes i algunes espores, mentre que els de baix nivell destrueixen els bacteris i alguns virus i fongs.

papelmatic-higiene-professional-guia-per-comprar-desinfectants-espectre

Estudia l’estabilitat de cada producte desinfectant

 

 

Determinats ingredients que donen forma als desinfectants són més estables que d’altres davant de factors ambientals, com és el cas de la llum o la temperatura.

Aquesta característica condicionarà directament la forma en com hem d’emmagatzemar els productes desinfectants i, en alguns casos, l’impacte que aquests tenen en el medi ambient.

Si bé és cert que els desinfectants més estables faciliten l’emmagatzemament, també deixen un rastre més durador al nostre entorn.

El clor és un dels components més inestables davant de factors ambientals, de manera que la seva aplicació ha de ser immediata després de preparar la solució desinfectant.

Posa atenció al nivell de toxicitat que presenta el desinfectant

 

La toxicitat és un dels principals motius de preocupació quan parlem de productes desinfectants; no només en termes mediambientals, sinó també per la perillositat que representa durant l’aplicació dels productes.

En aquest article expliquem que, per a que un producte es consideri desinfectant, com a tal, sempre presentarà toxicitat, per molt mínims que siguin aquests nivells.

És important evitar els desinfectants més tòxics en aquells entorns en els que participen públics més susceptibles com, per exemple, nens o persones grans.

papelmatic-higiene-professional-guia-per-comprar-desinfectants-toxicitat

Escull el desinfectant en funció de la seva compatibilitat amb les superfícies

 

 

La composició d’un producte desinfectant també determinarà possibles efectes adversos sobre les superfícies.

Per exemple, els derivats clorats resulten corrosius sobre superfícies metàl·liques com l’alumini o l’acer inoxidable. En aquests casos, haurem d’observar la dilució recomanada pel fabricant o buscar components alternatius.

Els derivats alcohòlics, d’altra banda, es posicionen com la millor alternativa per desinfectar superfícies susceptibles a la humitat, ja que s’evaporen ràpidament.

 

 

Posa atenció al registre dels desinfectants per al seu ús en entorns sanitaris o alimentaris

 

La desinfecció dels entorns sanitaris o alimentaris no es pot dur a terme amb qualsevol producte.

Per a aquests entorns existeix el registre DES i el registre HA, respectivament.

Aquests reconeixements ens indiquen que els productes en qüestió han estat testats sota condicions similars a les de la seva aplicació real i que són aptes i eficaços per fer-los servir en entorns sanitaris o en presència d’aliments.

papelmatic-higiene-professional-guia-per-comprar-desinfectants-salut

Valora fer servir desinfectants amb poder netejador

 

 

Existeixen productes denominats “2 en 1” que combinen una acció detergent amb una acció desinfectant.

Aquests productes ens permeten netejar petites restes de matèria, alhora que actuen eliminant microorganismes.

Malgrat que la seva aplicació ens pugui semblar més còmoda, és important considerar que els desinfectants amb poder netejador (com ocorre amb qualsevol altre desinfectant) només ofereixen garanties en absència de matèria orgànica.

 

 

Observa el mode d’ús recomanat per a cada desinfectant

 

El modo d’aplicació d’un producte desinfectant pot fer variar considerablement la seva activitat.

Existeix la falsa creença de que, si apliquem un desinfectant pur, aquest serà molt més potent.

Però, la veritat, és que cada fabricant recomana una dilució concreta per aconseguir una activitat determinada (bactericida, fungicida, virucida, etc.) i per evitar fer malbé les superfícies.

papelmatic-higiene-professional-guia-per-comprar-desinfectants-dosificacio

Com escollir el millor producte desinfectant?

 

 

Com ocorre amb la majoria dels casos, no hi ha una resposta única a aquesta pregunta.

Idealment, un producte desinfectant hauria de ser mínimament tòxic, altament eficaç i, a poder ser, econòmic.

Però la veritat és són molts els factors que participen en aquesta decisió. En primer lloc, ens hem de preguntar quins riscos presenta l’entorn que vulguem desinfectar per determinar si necessitem un producte desinfectant d’alt nivell, intermedi o baix.

Una vegada hem definit aquest punt, repassarem la resta de les característiques segons la nostra conveniència.

Vols comprar productes desinfectants?

 

 

A Papelmatic disposem d’una àmplia oferta de productes desinfectants per a qualsevol entorn professional.

Classifiquem els nostres desinfectants en funció de si compten amb registre HA per a la indústria alimentària; registre DES per a entorns sanitaris o si, pel contrari, són d’ús genèric.

Treballem amb diversos components i disposem de desinfectants d’alt nivell, nivell intermedi o baix nivell.

T’animem a escriure’ns a través del nostre formulari de contacte, fent-nos arribar les teves necessitats concretes. Un dels nostres experts s’encarregarà de fer-te arribar una oferta personalitzada.