Un correcte ús dels guants de protecció garanteix que aquests EPI compleixin amb la seva funció i minimitza riscos associats amb la salut.

 

La Covid-19 ha generat un debat sobre l’ús dels guants de protecció com, per exemple, “qui els ha de fer servir” o “quan els hem de fer servir”.

De fet, l’ús d’aquest Equip de Protecció Individual, que és força habitual als entorns professionals, s’ha estès a l’àmbit personal com a mesura per prevenir contagis.

A continuació, repassem algunes qüestions sobre l’ús dels guants de protecció que hem de tenir clares per garantir la seva eficàcia.

 

 

Quins tipus de guants existeixen?

En articles anteriors ja hem repassat els principals tipus de guants de protecció que existeixen, diferenciant entre el nitril, el làtex, el vinil o el polietilè.

Els guants de nitril es posicionen com el producte més segur i complet per als entorns professionals, mentre que l’ús dels guants de polietilè s’ha estès en molts comerços com a mesura higiènica per prevenir contagis.

En aquesta infografia pots veure en detall les característiques que presenta cada guant segons el seu material.

papelmatic-higiene-professional-guia-us-guants-proteccio-tipus

Quan hem de fer servir guants de protecció?

 

 

Molts experts consideren que l’ús dels guants de protecció ha de ser gairebé exclusiu per a activitats sanitàries o destinar-se a aquells casos en els que aquest EPI sigui imprescindible.

Per exemple, es recomana l’ús dels guants en hospitals, ja que els professionals estan en contacte directe amb sang, mucoses o altres agents infecciosos, però es desaconsella el seu ús a la indústria alimentària.

En aquest darrer cas, és preferible rentar o higienitzar les mans amb més freqüència i recórrer a l’ús dels guants només quan els treballadors presentin ferides obertes a les mans.

 

 

Els guants no substitueixen a la higiene de mans

 

El motiu pel qual molts experts desaconsellen l’ús dels guants més enllà de les activitats sanitàries és perquè generen una falsa sensació de seguretat.

I és que malgrat que els guants es contaminen igual que ho fan les mans, la falsa confiança que ens proporcionen fa que ens rentem les mans amb menys freqüència de l’habitual.

No obstant això, la higiene de mans és una acció imprescindible abans de col·locar-se els guants i després de treure-se’ls.

papelmatic-higiene-professional-us-dels-guants-higiene-de-mans

Prevenir problemes dermatològics durant l’ús dels guants

 

 

Els guants de nitril són la millor alternativa per a aquelles persones al·lèrgiques al làtex. Tot i així, és possible que, si no es fan servir els guants correctament, apareguin reaccions a la pell.

Per exemple, si per a la higiene de mans que realitzem abans de col·locar el guant fem servir solucions hidroalcohòliques, ens hem d’assegurar que els guants no continguin pols, ja que aquests dos elements no reaccionen gaire bé.

D’altra banda, no eixugar-se bé les mans abans de col·locar-se els guants també pot suposar un risc per a la salut de la nostra pell.

 

 

Els guants ni es renten ni es desinfecten; es substitueixen per altres nous

La Covid-19 ha impulsat encara més la mala pràctica de rentar o desinfectar els guants per tornar a fer-los servir més tard.

A més, sovint, la desinfecció es du a terme amb les mateixes solucions hidroalcohòliques que fem servir per a les mans.

Recordem que els guants de protecció de nitril, làtex, vinil o polietilè són d’un sol ús i que, en cap cas, s’han de reutilitzar.

papelmatic-higiene-profesisonal-guia-us-guants-proteccio-talla
Les solucions hidroalcohòliques per a les mans no s’han d’aplicar sobre altres superfícies, ja que contenen agents hidratants específics per a la pell, que poden fer que els microorganismes quedin adherits amb major facilitat.

Escollir la talla adequada dels guants

 

 

En el cas dels guants, la mida és important. I és que, si escollim una talla més gran de la que necessitem, augmentem el risc que produeixin talls.

Els guants no han de quedar ni molt folgats ni gaire atapeïts. Per controlar això, ens fixarem en la punta dels dits, que acostuma a ser la part de major contacte.

A Papelmatic disposem de diversos tipus de guants adaptats a les necessitats dels diversos entorns professionals. Si vols més informació sobre l’ús de guants, pots contactar amb nosaltres i un dels nostres experts t’assessorarà.