Les empreses que es dediquen al transport d’aliments han d’oferir garanties en la higiene dels vehicles que fan servir.

 

La seguretat alimentària comença en el moment en que s’obté la matèria prima i acaba en el moment en que es consumeix el producte.

En aquest procés també entra en joc, per tant, la higiene i l’organització durant el transport dels aliments.

A continuació, exposem alguns dels punts que s’han de tenir en compte perquè el transport d’aliments es dugui a terme en unes condicions d’higiene òptimes que eliminen qualsevol risc possible.

 

 

Dissenya un pla de neteja i desinfecció i controla la traçabilitat

 

L’organització és essencial durant el transport d’aliments. Per això, hem d’identificar correctament quins agents intervenen en el procés i en quin moment.

Pel que fa a la higiene, dissenyar un pla de neteja i desinfecció serà de gran ajuda per conèixer quins productes s’han d’emprar i de quina manera.

Per últim, la formació del personal en termes d’higiene i manipulació resulta bàsica perquè aquests dos punts es duguin a terme de manera segura.

papelmatic-higiene-professional-recomanacions-transport-aliments-industria-alimentaria-pla-neteja

Organitza els aliments correctament als contenidors

 

 

La seguretat alimentària es troba amenaçada constantment degut al risc de contaminació encreuada per al·lèrgens o bacteris.

Distribuir i organitzar els aliments als contenidors durant el seu transport ajuda a prevenir aquest tipus de riscos.

Un altre factor a tenir en compte per a l’organització dels aliments és classificar-los en funció de si són o no peribles i de la temperatura a la qual s’han de conservar.

 

 

Neteja i desinfecta els contenidors periòdicament

 

Igual que ocorre en qualsevol altre instal·lació alimentària, la neteja i desinfecció de les superfícies que estan en contacte directe o indirecte amb els aliments resulta essencial per garantir uns nivells mínims de seguretat.

D’aquesta manera, s’hauran de desinfectar els contenidors de manera periòdica o sempre que es sospiti que existeix risc de contaminació.

Tots els procediments relacionats amb la higiene han d’estar correctament reflectits al pla de neteja i desinfecció elaborat prèviament.

papelmatic-higiene-professional-recomanacions-transport-aliments-industria-alimentaria-neteja-contenidors

Comprova que es compleix la normativa vigent

 

 

Tota empresa dedicada al transport d’aliments ha d’estar inscrita al Registre General Sanitari d’Establiments i Aliments (RSIPAC-RGSEAA).

En cas que el servei de transport estigui subcontractat, l’empresa en qüestió també haurà d’estar inscrita en aquest registre.

A més, els vehicles destinats al transport d’aliments han d’estar certificats.

 

 

Productes per a la higiene durant el transport d’aliments

 

 

Per a la neteja i desinfecció dels contenidors i vehicles que es fan servir per al transport d’aliments haurem de disposar dels següents productes:

  • Detergents neutres, alcalins o àcids, en funció del tipus de brutícia
  • Desinfectants amb activitat bactericida
  • Equips de Protecció Individual (mascaretes, guants, barrets, cobre-sabates o bates)
  • Draps d’impregnació o teixit no teixit

Tens una empresa de transport d’aliments i necessites que t’assessorem en termes d’higiene? Necessites ajuda per a la neteja i desinfecció dels vehicles o contenidors? Contacta amb nosaltres i un dels nostres experts donarà resposta als dubtes que puguis tenir.