La higiene als estudis de tatuatges configura la imatge que els clients tenen del negoci i ajuda a garantir tant la seva salut com la dels professionals.

 

 

L’estat de la higiene als estudis de tatuatges és, sovint, un dels motius que fan que els clients escullin un centre en comptes d’un altre.

A més d’oferir una imatge neta de l’establiment, la preocupació per la higiene transmet major confiança i seguretat als clients.

No oblidem que qualsevol estudi de tatuatges és un espai potencial a l’hora d’adquirir infeccions, degut a l’aplicació de tècniques invasives. Una correcta neteja i desinfecció contribueix, en gran mesura, a minimitzar i, sovint, a anular aquest risc.

A continuació, repassem els punts en els que la higiene als estudis de tatuatges cobra una major importància.

 

 

Higiene de l’espai

 

 

Començant pel més genèric, tant l’espai com totes les superfícies que comprén s’han de rentar amb aigua i detergent, com a mínim, una vegada al dia.

Tot i així, sempre que es consideri necessari, s’aplicarà novament la neteja independentment de si s’acaba de dur a terme o no.

Es desinfectaran també les superfícies que tenen major contacte tant amb els clients com amb els professionals.

Per últim, és important que l’espai es ventili de manera natural.

 

 

Paper llitera i cel·lulosa per eixugar

Les lliteres sempre es cobriran amb paper llitera d’un sol ús, que es substituirà després de cada client. Mai col·locarem tovalloles reutilitzables.

A Papelmatic comptem amb múltiples formats de paper llitera. En aquest article et donem pautes per escollir el més adequat.

Per eixugar les mans o la pell farem servir paper d’un ús en forma de bobina o tovalloles pretallades.

Higiene personal dels professionals

 

 

La higiene dels professionals afecta directament a la seva salut i indirectament a la salut dels pacients.

Es recomana, primer de tot, fer servir roba neta durant la jornada laboral i substituir-la sempre que es consideri que aquesta compromet la seguretat dels professionals i dels clients.

Després de la jornada, la roba es rentarà en una màquina rentadora amb detergent i a 60ºC de temperatura com a mínim.

Així mateix, els professionals tenen completament prohibit fumar o menjar dins de l’àrea de treball i/o mentre es desenvolupa l’activitat.

 

 

Higiene de mans i Equips de Protecció Individual

Ja hem destacat en diverses ocasiones que les mans són unes de les principals transmissores de gèrmens.

Per aquesta raó, les mans s’han de rentar amb aigua i amb sabó després de cada client o sempre que es consideri necessari.

Durant l’activitat, s’han de fer servir guants de nitril estèrils i, sobretot, d’un sol ús, que es substituiran igualment després de cada client.

Els guants de nitril ofereixen pràcticament la mateixa adaptabilitat a la mà que els guants de làtex però, a diferència d’aquests últims, són més resistents i no presenten risc d’al·lèrgia per a la pell.

 

 

Desinfecció de l’instrumental

 

 

La majoria dels estudis de tatuatges treballen amb instrumental d’un sol ús però, en alguns casos, aquest es reutilitza.

No obstant això, abans de tornar a posar-lo en funcionament, és necessari esterilitzar-lo o desinfectar-lo.

Recordem que gran part d’aquest instrumental està en contacte directe amb el client i pot ser una de les principals via de contagi.

La zona de desinfecció i esterilització d’aquests productes ha d’estar restringida i només els professionals podran accedir-hi de manera exclusiva. A més, el material ha d’estar correctament endreçat i emmagatzemat per evitar problemes de contaminació encreuada o confusions.

 

Si vols més informació sobre la higiene als estudis de tatuatges, omple el formulari que apareix a la barra lateral i un dels nostres assessors es posarà en contacte amb tu.