Inicio » Blog » Servei » Guia d’higiene als centres d’estètica i bellesa

Guia d’higiene als centres d’estètica i bellesa

La higiene als centres d’estètica i bellesa ajuda a oferir una millor imatge del negoci i a garantir el benestar de clients i professionals.

 

Els treballadors dels centres d’estètica i bellesa es troben en una exposició constant davant dels microorganismes que viuen a la pell i que, sovint, poden ser infecciosos. És el cas dels fongs, bacteris, virus o altres paràsits.

Com en qualsevol altre sector professional, la neteja i la desinfecció es posicionen com a dues eines per prevenir la transmissió d’aquests microorganismes i per procurar la seguretat dels clients i professionals de l’estètica i la bellesa.

El problema és que, la majoria de les vegades, la neteja i la desinfecció estan infravalorades als centres d’estètica.

En aquest article repassem les recomanacions bàsiques per a la neteja i la desinfecció als centres d’estètica i bellesa.

 

 

Mantenir l’ordre dels espais i emmagatzemar correctament les eines de treball

 

L’ordre és el pas previ a la neteja i juga un paper molt important a l’hora de configurar una imatge positiva en els clients.

D’aquesta manera, ens assegurarem de separar bé els productes d’un sol ús d’aquells que no ho són i, emmagatzemarem correctament aquests últims per a la seva posterior higienització.

Destinar un lloc d’emmagatzemament concret a les eines de treball que s’han fet servir i mantenir-les separades d’aquelles que ja estan desinfectades ajuda a prevenir problemes de contaminació encreuada i fa més eficaç el procés de neteja.

papelmatic-higiene-profesional-guia-higiene-centros-estetica-belleza-desinfeccion-autoclave

Per mantenir l’ordre i diferenciar els espais d’emmagatzematge sense que hi hagi confusions, es recomana col·locar etiquetes que permetin identificar cada espai.

Netejar i desinfectar les eines de treball reutilitzables

 

 

Perruquers, esteticistes i especialistes d’ungles treballen diàriament amb estris que estan en contacte directe amb la pell i que, alhora, passen per diverses mans durant el dia.

Aquests estris poden allotjar milers de microorganismes nocius que posen en risc la salut dels clients.

Normalment, als centres d’estètica s’acostuma a recórrer als sistemes d’autoclau per esterilitzar les pinces, llimes, estisores, tallaungles, etc. No obstant això, també podem optar per una neteja i desinfecció per submersió.

A Papelmatic disposem de productes desinfectants especialment dissenyats per higienitzar l’utillatge mèdic que es pot fer servir també amb els instruments d’estètica.

 

 

Netejar i desinfectar el mobiliari i les altres superfícies

 

 

Començant per la neteja general, resulta essencial que els mobles, sostres i parets del centre ofereixin un efecte net.

Per això podem recórrer a qualsevol detergent neutre que aplicarem amb baietes de microfibra o mopes d’impregnació.

A continuació, procedirem amb els productes desinfectants que, idealment, hauran de presentar eficàcia contra fongs, bacteris i virus.

Pel que fa a la freqüència, es recomana netejar i desinfectar superficialment l’espai de treball després d’atendre a cada client. Per agilitzar aquest procés podem recórrer a tovalloletes impregnades en solucions de detergent i desinfectant 2 en 1.

Rentar i desinfectar les tovalloles i altres elements tèxtils

 

 

Les tovalloles es consideren un punt crític en termes d’higiene als centres d’estètica i bellesa.

L’ús freqüent que se’n fa i el seu contacte estret amb la pell converteix a les tovalloles en el mitjà de transport preferit de molts fongs i bacteris.

Per a una higiene correcta haurem de separar les tovalloles netes de les brutes. Per fer-ho ens podem ajudar de carros de bugaderia en diferents colors.

Una vegada els elements tèxtils arribin a la zona de bugaderia, els rentarem amb els detergents i la temperatura adequats. En aquest article pots consultar com rentar i desinfectar les tovalloles.

A Papelmatic comptem amb una àmplia oferta de productes per al tractament dels tèxtils a la bugaderia.

Potenciar la higiene amb paper llitera i altres productes de cel·lulosa

 

L’ús de paper llitera és una solució molt més higiènica que fer servir tovalloles per cobrir les lliteres en les que es duen a terme els tractaments.

A més d’estalviar-nos les despeses derivades de la neteja, aquest producte ofereix una experiència més segura als clients i no requereix de grans esforços per substituir una peça per altra.

També és recomanable que els centres d’estètica comptin amb porta-bobines de paper per eixugar la pell després d’haver aplicat oli durant un massatge o per eixugar les mans després d’haver-les rentat.

papelmatic-higiene-professional-guia-higiene-centres-estetica-bellesa-paper-llitera

A Papelmatic som fabricants de productes de cel·lulosa des de 1965. Coneixem les necessitats dels nostres clients i oferim solucions adaptades a elles.

Mantenir la zona de lavabo en perfectes condicions de neteja

 

 

Els centres d’estètica i bellesa venen, entre d’altres coses, imatge. Precisament per aquest motiu, aquests centres han de donar exemple i oferir una bona imatge de sí mateixos.

La zona del lavabo és un indicador del nivell de neteja en qualsevol sector professional. Mantenir els lavabos dels clients nets i completament equipats transmet el compromís del centre per la neteja i el benestar dels seus clients.

En aquest article pots consultar totes les nostres recomanacions per a la higiene i l’equipament del lavabo.

 

 

Oferir solucions per a la higiene de mans

 

A més d’equipar la zona del lavabo amb sabons per a les mans, també és convenient que els centres d’estètica ofereixin solucions alternatives per a la higiene de les mans.

Per exemple, és una bona opció col·locar dispensadors o ampolles de gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre per facilitar la desinfecció de les mans sense necessitat de fer servir aigua i sabó.

A Papelmatic recomanem els gels hidroalcohòlics Purell ja que, a més de ser productes respectuosos amb la pell i complir amb la normativa vigent, eliminen el 99,99% dels gèrmens de les mans.

papelmatic-higiene-professional-guia-higiene-centres-estetica-bellesa-purell

Equipar el centre amb contenidors de gran capacitat

 

 

En punts anteriors comentàvem que els centres d’estètica han de potenciar l’ús d’instruments no reutilitzables per a una major higiene.

Això, juntament amb la gran quantitat de paper llitera que es llença, requereix que el centre disposi de contenidors de gran capacitat.

Convé que els contenidors incorporin tapa i pedal per prevenir possibles problemes de contaminació i fer-ne un ús més higiènic. També podem optar per contenidors amb tapes de diferents colors per fer una recollida selectiva dels residus.

 

 

Fer servir els Equips de Protecció Individual adequats

 

Elements com, per exemple, les mascaretes, les bates o els guants ja eren elements habituals als centres d’estètica abans de l’arribada de la Covid-19.

Aquests equips de protecció individual no només protegeixen als professionals, sinó que ofereixen un desenvolupament de l’activitat més segur i higiènic.

Es recomana que tots els EPIs que es facin servir als centres d’estètica siguin d’un sol ús i en el cas dels guants, l’opció més convenient són els guants de nitril.

papelmatic-higiene-professional-guia-higiene-centres-estetica-bellesa-guants-nitril

A Papelmatic som productors oficials de mascaretes quirúrgiques IIR i mascaretes higièniques d’un sol ús.

Fabriquem aquests productes amb matèria prima d’origen local a les nostres instal·lacions de Cornellà de Llobregat, amb l’objectiu de reduir la petjada de carboni.

Jugar amb les olors per oferir una experiència més agradable

 

 

Les olors ajuden a transmetre moltes sensacions i els centres d’estètica en són un clar exemple.

És important no només prevenir la contaminació odorífera amb productes desodoritzants, sinó també apostar per ambientadors que ajudin a definir la identitat de marca.

Recomanem fer servir ambientadors amb dispensadors programables i automàtics per a una dosificació regulada i constant.

 

 

T’ajudem a escollir productes d’higiene per al teu centre d’estètica i bellesa?

 

 

Gestiones un centre d’estètica i bellesa i busques productes per a la neteja, desinfecció i equipament de les teves instal·lacions.

A Papelmatic comptem amb una àmplia oferta de productes que donen resposta a qualsevol necessitat higiènica.

Ens pots contactar escrivint-nos a través del nostre formulari de contacte i especificant el teu dubte o consulta.

Data de la darrera actualització de l’article: 16/01/2023