La neteja i desinfecció en ambulàncies ha de ser un procés ràpid i eficaç per garantir la seguretat dels pacients que s’hi atenen.

 

Les ambulàncies transport sanitari transporten diàriament a persones malaltes que poden haver patit accidents o que han adquirit algun tipus de malaltia infecciosa. 

Per garantir la seguretat del personal sanitari que viatja a l’ambulància i la dels pacients, hem de recórrer a una neteja i desinfecció que garanteixin la total eliminació de microorganismes o fluids de caràcter infecciós. 

A continuació, destaquem alguns protocols de neteja que han de seguir-se per assegurar que les ambulàncies estan disponibles en el menor temps possible i en condicions òptimes per al seu ús. 

 

Principis bàsics per a la neteja i desinfecció en ambulàncies 

Per realitzar la neteja en una ambulància han de seguir-se les següents normes: 

 

  • Treure els objectes de metall i tractar-los a part per evitar la seva oxidació. 
  • Rentar el material de neteja amb aigua i detergent i substituir-lo quan sigui necessari. 
  • Considerar les normes de bioseguretat per minimitzar riscos. 
  • Ventilar l’ambulància, obrint les portes i finestres durant uns 15-30 minuts en un lloc exterior i poc transitat. 

Per a la desinfecció considerem tres opcions possibles en funció del nivell risc d’infecció: 

 

  • Les superfícies crítiques com, per exemple, el material quirúrgic, es desinfectaran mitjançant esterilització. 
  • Les superfícies semi crítiques com, per exemple, els equips d’intubació, seran tractats mitjançant desinfecció d’alt nivell. 
  • Les superfícies no crítiques, com és el cas de les cunyes sanitàries o el fonendoscopi, s’intervindran amb una desinfecció de nivell intermedi. 

 

Neteja i desinfecció de l’interior de l’ambulància 

 

Per procedir amb la neteja de l’interior de l’ambulància hem de retirar prèviament tots els objectes mòbils. 

A continuació, es netejarà el terra, sostre i altres superfícies amb mopes o draps de teixit no teixit impregnats en una solució d’aigua i detergent. 

Les superfícies metàl·liques seran esbandides amb aigua i eixugades immediatament per evitar la seva oxidació. 

La desinfecció es realitzarà tenint en compte la classificació del punt anterior. Es tractaran totes les superfícies de l’ambulància, inclosos els seients i cinturons del conductor i copilots. 

Un cop s’hagi procedit amb la neteja i desinfecció hem d’esperar uns 30 minuts abans de permetre l’accés de persones a l’interior de l’ambulància. 

 

Neteja i desinfecció dels aparells mèdics 

 

Els aparells mèdics seran tractats igualment amb una solució d’aigua i detergent durant uns cinc minuts i seran posteriorment esbandits amb un drap humit.  

Tots aquells aparells mèdics que necessiten ser esterilitzats es retiraran en una bossa adequada per ser tractats en un espai destinat exclusivament a l’esterilització. 

Amb la finalitat de deixar l’ambulància proveïda del material necessari per al pròxim servei, es substituiran aquests per aparells acabats d’esterilitzar o nous. 

Aquells aparells mèdics considerats com a crítics com, per exemple, el fonendoscopi, seran desinfectats amb alcohol a 70º. 

 

Neteja i desinfecció de la camilla 

Per portar a terme la higiene de la camilla, probablement l’element amb major contacte amb el pacient, hem de retirar el llençol i guardar-la en una bossa adequada. 

La superfície de la camilla serà rentada amb detergent líquid, incloses les baranes, els cinturons de seguretat i les potes. 

Es deixarà actuar aquesta solució durant uns 5 minuts i s’esbandirà amb un drap humit un mínim de tres vegades. 

Per a la desinfecció, emprarem una solució clorat o en base a amonis i la deixarem actuar durant 10 minuts.

En cas que utilitzem hipoclorit sòdic, aplicarem un drap humit per evitar l’oxidació. 

Finalment, es col·locaran els llençols i mantes netes per cobrir el següent servei. 

 

Neteja i desinfecció del mobiliari de l’ambulància 

 

Els calaixos, llums i dispensadors de paper i sabó també formen part de l’ambulància i, per tant, també responen a un protocol de neteja i desinfecció concret. 

En general, el mobiliari es netejarà amb una solució detergent s’esbandirà amb un drap humit i es desinfectarà amb hipoclorit sòdic o alcohol a 70º en funció del nivell de risc infecciós que presenti. 

Pel que fa als dispensadors de sabó, aquests han de ser desmuntats per a una neteja més completa i, en cas que es consideri necessari, s’enviaran a la central d’esterilització. 

Per suposat, el material fungible serà recollit en una bossa adequada i serà substituït per material nou. 

 

La neteja i desinfecció en ambulàncies minimitza els riscos que l’estat del pacient s’agreugi o de que, la seva estança en el mitjà hospitalari es perllongui. 

A més, també serveix per cobrir la seguretat dels treballadors de l’ambulància.