Els guants de polipropilè són una bona mesura higiènica per al servei de menjars en càterings o parades de menjar ambulants. 

 

Ja hem comentat en altres articles que moltes persones perceben com a poc higiènica la manipulació d’aliments sense guants. 

I tot i que hem demostrar que aquest mite és fals, en ocasions com, per exemple, durant el servei de menjar d’un càtering o en paredes de menjar ambulants, l’ús de guants ajuda a consolidar una millor imatge de cara als clients. 

Sempre hem insistit en l’ús de guants de nitril per a entorns alimentaris, donat que aquests són més resistents que la resta. 

No obstant això, si considerem el tipus d’ús que volem donar als guants durant el servei de menjar en els casos exposats, recomanem apostar per una opció més econòmica que compensi l’alt consum de producte. 

En aquest sentit, els guants de polipropilè suposen una opció més que vàlida. A continuació, veiem algunes de les seves característiques. 

 

Característiques dels guants de polipropilè

  • Gairebé no presenten riscos de patir al·lèrgies o irritacions a la pell. 
  • La seva resistència i flexibilitat són limitades però suficients per a les tasques de servei de menjar. 
  • Són transparents de manera que, per norma general, ens permeten identificar quan convé substituir-los per uns de nous. 
  • Representen l’opció més econòmica del mercat. Així, compensen la seva alta rotació donat al gran consum que se’n fa.

Ús dels guants de polipropilè 

 

Les característiques dels guants de polipropilè ja ens deixen entreveure que el seu ús queda limitat per a entorns on el risc de contaminació és baix.  

Per això, és important entendre que, en el cas d’utilitzar-los en presència d’aliments, ha de reservar-se el seu ús per al servei de menjars en càterings o parades de menjar ambulants, per exemple. 

Això sí, sempre complementant el seu ús amb una higiene de mans constant. 

L’ús de guants de polipropilè en aquestes situacions s’entén més com a una mesura d’higiene i imatge de cara als treballadors. 

 

A més del servei de menjars en hostaleria, els guants de polipropilè també són una opció vàlida per a perruqueries, centres d’estètica, etc.