Inicio » Blog » Centres esportius » Glossari per comprar detergents i desinfectants

Glossari per comprar detergents i desinfectants

Repassem els conceptes bàsics per entendre com actuen els detergents i desinfectants.

 

El món dels productes químics per a la neteja i la desinfecció acostuma a ser molt complex.

Tant és així que, molt sovint, ens trobem amb termes que no sabem què signifiquen exactament.

En aquesta entrada repassarem alguns conceptes bàsics que pretenen facilitar la compra de productes detergents i desinfectants.

 

 

Què són els tensioactius en un detergent?

 

El terme “tensioactiu” dona nom al component actiu que conforma un producte detergent.

Aquests components són els que determinen la capacitat de cada producte a l’hora de desintegrar o dissoldre les restes de brutícia més difícil com, per exemple, els greixos o els olis.

 

Què és un desinfectant d’ampli espectre?

 

L’espectre en un desinfectant ens mostra la capacitat d’aquest per eliminar microorganismes, virus, bacteris o fongs, entre d’altres.

Quan parlem d’un desinfectant d’ampli espectre ens estem referint a un desinfectant d’alt nivell, capaç d’eliminar els microorganismes més resistents.

 

Quina és la diferència entre agents catiònics i aniònics?

 

El concepte “agent catiònic” o “agent aniònic” està directament relacionat amb el nivell de pH i afecta a la potència del detergent o desinfectant davant de determinada matèria.

Mentre que els productes que contenen agents catiònics són més efectius en l’eliminació de matèria que presenta un pH alcalí (superior a 7), aquells que contenen agents aniònics mostren una millor resposta davant d’una matèria amb un pH àcid (inferior a 7).

 

Què són els agents antisèptics o antimicrobians?

 

És força habitual trobar a la descripció d’un detergent o desinfectant els termes “antisèptic” o “antimicrobià”.

El fet que un producte posseeixi caràcter antisèptic o antimicrobià implica la incorporació de substàncies químiques que eviten la descomposició de matèria viva.
Habitualment, es tracta de desinfectants de baix nivell i baixa toxicitat.

 

Quina és la diferència entre bactericida i bacteriostàtic?

 

Els termes “bactericida” i “bacteriostàtic” s’acostumen a confondre entre sí.

La principal diferència entre tots dos és el mode en com actuen davant dels bacteris. Mentre que un producte bacteriostàtic es limita a frenar el creixement bacterià, un producte bactericida compta amb la capacitat per eliminar o destruir bacteris.

 

Pots consultar totes aquestes definicions en el següent vídeo.