La gestió de residus en espais amb casos positius de Covid-19 ha de seguir unes mesures de seguretat i higiene especials.

 

 

La gran capacitat de propagació de la Covid-19 ha obligat a modificar alguns procediments sobre la gestió habitual de residus.

Amb la finalitat de reduir contagir, no només és altament recomanable una higiene personal i de l’espai constant, sinó que també s’ha de sistematitzar la recollida d’alguns residus i agilitzar el seu rebuig.

A continuació, repassem els punts principals que caracteritzen la gestió de residus en temps de Covid-19.

 

 

Gestió de residus en espais amb pacients confirmats

 

 

Als hospitals, centres mèdics o en habitatges amb pacients positius en Covid-19 s’hauran d’extremar les mesures d’higiene i seguretat durant la gestió de residus.

En primer lloc, es dipositaran els residus del pacient en una bossa específica que es tancarà abans de sortir de l’habitació o espai en qüestió.

Aquesta bossa, alhora, s’introduirà en una segona bossa juntament amb el material (guants, mascaretes, bates, etc.) que hagi fet servir el cuidador per atendre al pacient.

Per últim, aquesta segona bossa (amb la primera encara a l’interior) s’incorporarà juntament amb la resta de residus domèstics en una tercera bossa i es llençarà al contenidor que indiqui cada població. En cap cas s’abocaran els residus als contenidors de reciclatge.

Es recomana que el rebuig dels residus sigui immediat, evitant mantenir-los durant molt de temps en l’espai interior.

Rebuig dels Equips de Protecció Individual

Tot el material que hagi estat en contacte amb malalts de Covid-19 s’haurà de dipositar en una bossa que es llençarà al contenidor gris (fracció resta), a no ser que les autoritats de cada localitat indiquin el contrari.

En cap cas es llençaran els guants, bates, mascaretes o altra material emprat per a l’atenció i cura de pacients amb Covid-19 als contenidors de reciclatge.

En el cas d’hospitals poden existir contenidors específics per al rebuig i recollida d’aquest tipus de residus.

papelmatic-higiene-professional-gestio-residus-covid19-rebuig-epis
En aquest article pots repassar el sistema habitual de gestió de residus als hospitals.
Els contenidors amb tapa i pedal ofereixen un rebuig més higiènic i segur dels residus.

Evitar males pràctiques durant la gestió de residus

 

 

És important que els residus es dipositin dins del contenidor indicat, en una bossa, evitant deixar-los a fora.

Igualment, hem de ser conscients del risc que representen aquests residus, no només per a la nostra salut, sinó també per al medi ambient.

Per això, es recomana evitar males pràctiques com la de llençar els residus per l’inodor.

 

 

Netejar i desinfectar els contenidors després del seu buidat

 

 

 

Una vegada es llencen les bosses de residus que hi ha a l’interior de papereres o contenidors, es recomana netejar-los amb un detergent i aigua.

Després d’eliminar les restes de matèria orgànics o brutícia, s’aplicarà un producte desinfectant.

És important que el personal que dugui a terme aquesta tasca faci servir els Equips de Protecció Individual adequats.

Higiene de mans abans i després de manipular residus

 

 

La higiene de mans és ara més important que mai. A l’hora de manipular residus de pacients amb Covid-19 és especialment important rentar-se les mans abans i després de la manipulació.

Per això, podem rentar les mans mitjançant el mètode habitual amb aigua i sabó o fer servir solucions hidroalcohòlics sense necessitat d’esbandir.

En aquest article pots consultar la nostra guia completa sobre la higiene de mans.