Diversos estudis han demostrat que el formol és perjudicial per a la salut. Per això, es recomanen altres alternatives als aldehids per a la desinfecció. 

 

Fa relativament poc, els aldehids com, per exemple, el formol, eren els compostos estrella dels desinfectants emprats per a la desinfecció d’alt nivell. 

No obstant això, recents investigacions han fet que els aldehids com el formol passen de ser titulars indiscutibles a no ser ni tan sols convocats. I és que, aquests compostos cada vegada són més prescindibles pels professionals de la neteja i la desinfecció. 

Per començar, hem de veure què és el formol, com actua i, sobretot, entendre per què pot resultar perjudicial per a la salut. 

 

Què és el formol? 

 

El formol o formaldehid és un compost químic molt volàtil que presenta uns nivells de toxicitat i inflamabilitat molt alts. 

Es caracteritza per la seva olor penetrant i altament irritant. Actua mitjançant reacció amb les proteïnes, tornant-les insolubles. Per això, també és utilitzat per a la conservació d’elements biològics en sanitat. 

És altament eficaç contra els bacteris, els fongs i els virus. Precisament, aquestes capacitats són les que van fomentar el seu ús durant molts anys com a desinfectant de material quirúrgic. 

 

Per què és perillós el formol?

El formol va ser classificat com a compost cancerígen l’any 2004 pel Centre Internacional per a la Investigació sobre el Càncer de la OMS. 

A més, s’associa amb deformacions físiques durant l’embaràs i els seus alts nivells d’irritabilitat poden arribar a causar afectacions en les vies respiratòries. 

En la majoria dels casos, els principals afectats pels efectes del formol són aquelles persones que el manipulen.

Per tots aquests motius, s’ha limitat el seu ús, emprant-lo majoritàriament com a conservant. 

 

Alternativa als aldehids en la desinfecció 

 

En articles anteriors parlàvem de la superioritat de l’àcid peracètic enfront a altres compostos emprats per a la desinfecció. 

L’àcid peracètic compta amb un alt rendiment enfront als bacteris, virus i fongs, que el converteixen en el compost ideal per a la desinfecció del material quirúrgic. 

Pel que fa a les superfícies sanitàries en general, els desinfectants clorats o en base a amonis quaternaris són les opcions més recomanables.