Accions com manipular aliments sense guants estan mal vistes donat a diferents falsos mites sobre la higiene en la indústria alimentària.

 

Moltes llegendes urbanes han creat un imaginari col·lectiu sobre la higiene en la indústria alimentària que no és del tot vertader. 

Fets com aplicar un desinfectant abans d’haver netejar la superfície fan que, sovint, la innocuïtat dels aliments es trobi en perill. 

A continuació, veurem alguns falsos mites sobre la higiene en la indústria alimentària. 

 

Higienitzar no és el mateix en netejar 

 

La higienització és un prerequisits comprès en el pla de neteja i desinfecció que contempla l’ordre i l’organització de les instal·lacions a més de la neteja i desinfecció de les mateixes. 

En definitiva, higienitzar implica mantenir les instal·lacions completament lliures de contaminació i preparades per al seu ús (això inclou assegurar que no n’hi ha productes defectuosos).  

 

L’ús de desinfectants no assegura l’absència de gèrmens 

 

Tot i que els desinfectants estan especialment dissenyats per acabar amb l’activitat bacteriana, poden donar-se casos de microorganismes que creen resistències davant d’aquests productes. 

Sovint, aquest problema es soluciona utilitzant més d’un desinfectant i de diferent composició. 

Però altres vegades, la resistència és tal que els gèrmens únicament poden eliminar-se amb detergents especials. 

És el cas dels biofilms que, a més de ser molt difícils de detectar, requereixen detergents enzimàtics especialment dissenyats per a la seva eliminació. 

 

Els productes multi-usos no ajuden a reduir despeses 

 

A diferència del que diu la creença popular, productes com, per exemple, detergent i desinfectant 2 en 1 no només no només no ajuden a reduir despeses, sinó que, en determinades situacions poden arribar a complicar els processos de neteja. 

És important conscienciar-se de les necessitats d’higiene de l’espai que es vulgui netejar i desinfectar. 

En cas que aquesta sigui molt exigent o el tipus de públic o producte a tractar sigui susceptible, evitarem l’ús de productes multi-usos i apostarem per solucions específiques.

Utilitzar una major quantitat de producte no ajuda a aconseguir millors resultats 

 

Una dosificació incorrecta dels productes de neteja pot alterar la funció dels mateixos. 

Per això, és important llegir amb atenció la fitxa tècnica del proveïdor o fabricant, així com assegurar-se d’utilitzar el producte de manera correcta (alguns són d’ús directe i altres requereixen una dosificació en aigua) i d’utilitzar la quantitat adequada per a que sigui efectiva. 

En definitiva, no matarem mosques a cop de canó. 

 

Registre HA no és sinònim de compatibilitat amb aliments 

 

El principal factor diferenciador dels desinfectants amb Registre HA és que són aptes per ser aplicats en entorns que treballen amb aliments. 

Això què vol dir? Que es permet el seu ús sobre superfícies en les que es manipulen aliments, però mai en presència d’aliments. 

A més, és important respectar els temps d’aplicació del producte. El més freqüent és deixar passar entre 10 i 30 minuts després d’haver aplicat el producte perquè aquest es dissipi o evapori completament. 

 

Manipular aliments sense guants no és anti-higiènic 

 

En moltes ocasions, quan veiem a professionals manipular aliments directament amb les mans, pensem inconscientment en una manca d’higiene. 

Això no és del tot veritat. Diversos estudis demostren que la manipulació d’aliments amb les mans sumada a una higiene constant de les mateixes és més higiènica que la manipulació amb guants. 

Això és així perquè molts usuaris intenten “estirar” l’ús dels guants massa quan, en realitat, es recomana substituir-los cada vegada que es canviï de zona, aliments a tractar o sempre que es sospiti d’algun tipus de contaminació.

Les superfícies seques també allotgen gèrmens 

 

Si bé és veritat que les superfícies humides són més propenses a acollir gèrmens que no pas les seques, en aquestes últimes també hi viuen microorganismes. 

Així, es recomana emprar desinfectants en base a alcohol que s’evaporen amb major facilitat per prevenir d’aquesta manera la creació de biofilms. 

 

Per acabar, però no menys important, hem d’assegurar-nos que els professionals encarregats de la neteja i desinfecció en la indústria alimentària compten amb la formació necessària. 

Share This