La higiene de mans ha de ser considerada com una assignatura més a l’escola ja que, gràcies a ella, es minimitzen els riscos de contagis vírics.

 

L’escola cada vegada engloba un major terreny en l’educació, no tant en l’àmbit lectiu, sinó també personal dels alumnes. Això implica no només educar en diferents valors i formar persones íntegres; també han de tenir-se en compte aspectes com, per exemple, la higiene de mans. 

Nens, adolescents i adults passen gran part del seu temps a l’escola. Allà juguen, mengen, s’embruten… i porten a terme múltiples accions que, directa o indirectament requereixen rentar-se les mans posteriorment. 

Donem importància a la higiene de mans perquè creiem que es tracta d’una acció ja assimilada i pensem, a més, que la portem a terme correctament.

 

“Un estudi revela que únicament un 5% de la població dels Estats Units es renta les mans correctament.”

 

No obstant això, un estudi portat a terme pel Journal of Environmental Health, determina que d’un total de 4000 residents a Estats Units – país amb una accessibilitat molt similar a la nostra a l’hora de portar a terme una bona higiene de mans -, només el 5% es renta les mans correctament. 

Donaríem més importància a l’acció de rentar-nos les mans si fóssim més conscients de la quantitat de contagis per malalties víriques que podem evitar. 

Sent adults, les pautes d’higiene són més difícils de modificar, però tractant amb nens precisament, hauríem de fer un pas endavant en l’educació de la higiene de mans