La indústria alimentària i la farmacèutica són especialment susceptibles perquè tracten un producte que és ingerit pel consumidor final. Aquesta preocupació sumada a les noves normatives, obliguen a repensar els plans de neteja i desinfecció, però també el propi espai. Aquí es on entra en joc el disseny higiènic. 

Què és el disseny higiènic? 

El disseny higiènic es fonamenta en l’estudi en profunditat dels materials emprats per a la conformació de l’espai, així com de la distribució del mateix. 

Incidint en aquests dos aspectes, el disseny higiènic procura reduir o eliminar el risc que aparegui qualsevol possible font de contaminació que afecti als productes tractats de forma directa o indirecta. 

Requisits per a un disseny higiènic de l’espai 

  • Evitar esglaons i faltes d’alineació 
  • Evitar fissures a les juntes i mantenir-les totalment segellades 
  • El radi de les cantonades ha de ser d’almenys 6mm i de més de 90º 
  • Evitar la rugositat i les picades a les diferents superfícies 
  • Comptar amb soldadures contínues
     

Quins beneficis té el disseny higiènic? 

  • Redueix el risc que es produeixi contaminació encreuada.  
  • Genera una menor quantitat de residus durant la producció, per tant, la neteja és més senzilla i els recursos necessaris per a la mateixa són menors. 
  • Repercuteix de forma positiva amb el medi ambient en comparació amb els mètodes convencionals ja que, a menor consum energètic, emetem menys CO2 i generem una menor quantitat d’aigües residuals. 

 

Share This