Inicio » Blog » Indústria » Disseny higiènic: Què és i principis bàsics

Disseny higiènic: Què és i principis bàsics

El disseny higiènic busca facilitar la neteja i maximitzar la seguretat dels processo en les diferents indústries.

 

 

Tots els elements presents en un espai industrial juguen un paper fonamental a l’hora de minimitzar el risc de contaminació i maximitzar la seguretat dels processos.

Per això, és especialment important que tant les instal·lacions com els equips de treball no suposin cap obstacle durant les tasques de neteja.

Aquí és on intervé el que coneixem com a disseny higiènic. A continuació, repassem què és i quins són els seus principis bàsics.

 

 

Què és el disseny higiènic?

 

El disseny higiènic consisteix a estudiar la configuració de les instal·lacions i equips de qualsevol indústria per reduir el risc de contaminació i facilitar la neteja.

En indústries com l’alimentària o la farmacèutica recorrem al disseny higiènic per garantir la innocuïtat dels productes expedits.

Així, el disseny higiènic contempla l’estat, no només dels materials que conformen l’espai, sinó també de la seva distribució i estructura.

papelmatic-higiene-professional-disseny-higienic-que-es

Principi 1: Alineació i continuïtat

 

 

A l’hora de concebre un espai industrial perseguint l’objectiu d’aconseguir un disseny higiènic, hem d’evitar esglaons o manques d’alineació a les superfícies.

Aquesta manca de continuïtat promou les acumulacions de brutícia als racons i dificulta l’accés de raspalls o altres estris durant la neteja.

A més, la presència d’esglaons, per exemple, afavoreix l’aparició d’esquerdes.

 

 

Principi 2: Superfícies llises i no poroses

 

 

Les superfícies, ja siguin de paviments o d’equips, han de ser completament llises i no poroses.

Sabem que les superfícies poroses dificulten considerablement la neteja i contenen una major quantitat de microorganismes.

A més, per al disseny higiènic és important que les superfícies comptin amb les propietats necessàries per resistir a astelles o abrasaments.

papelmatic-higiene-professional-disseny-higienic-superficies-llises

Principi 3: Mantenir totes les juntes segellades

 

 

En relació amb els punts anteriors i amb l’objectiu de mantenir les superfícies contigües, qualsevol fisura, junta o porus ha de ser correctament segellat.

D’aquesta manera, a més d’impossibilitar el pas de la brutícia a l’interior, fem més fàcil la neteja i optimitzem els recursos emprats per a aquesta finalitat.

 

 

Principi 4: Cantonades arrodonides

 

El disseny higiènic contempla reduir al màxim possible la presència d’aristes o de cantonades.

Així, es determina que les cantonades han de presentar un radi de, com a mínim, 6mm i de més de 90º.

Això ens serveix per agilitzar i facilitar les tasques de neteja i poder dedicar aquest temps a la producció.

papelmatic-higiene-professional-disseny-higienic-superficies-arrodonides

Principi 5: Equips fàcilment desmuntables

 

 

En el cas dels equips, sovint, és difícil que no presentin aristes o que mantinguin totes les juntes segellades.

A més, també hem de contemplar la neteja interior. Per això, el disseny higiènic exigeix que els equips siguin fàcilment desmuntables per peces, preferiblement sense l’ajuda d’eines, per a una higienització més àgil i directa.

Com podem veure, el disseny higiènic industrial respon a la premissa d’equips i superfícies fàcilment higienitzables i on els microorganismes i la brutícia no tenen cabuda.