La presència del disseny higiènic en el material de neteja provoca un menor risc de contaminació encreuada.

 

 

El material de neteja també és una font de contaminació. Això és un fet.

En articles anteriors explicàvem com higienitzar els estris de neteja reutilitzables per garantir un ús segur dels mateixos.

No obstant això, a més de la higiene, existeixen altres solucions que busquen minimitzar el risc de contaminació d’aquests productes com, per exemple, el disseny higiènic.

A continuació, repassem les característiques que ha de presentar el material de neteja amb disseny higiènic i els avantatges d’aquesta eina.

 

 

Què és el disseny higiènic?

 

 

Habitualment, es coneix per disseny higiènic a l’eina mitjançant la qual, indústries com l’alimentària o la farmacèutica, busca garantir la seguretat dels seus processos a través d’una configuració molt concreta de les seves instal·lacions i equips.

No obstant això, el disseny higiènic va més enllà de la configuració de l’espai i també està present en elements com, per exemple, el material de neteja.

Això fa que el disseny higiènic sigui extensible a altres molt sectors que van més enllà de la indústria.

 

 

Superfície llises i no poroses

 

Una de les principals premisses del disseny higiènic és que les superfícies siguin llises i no poroses.

Així, a més de facilitar la neteja del material, evitarem que la brutícia es queda incrustada als porus, impossibilitant la higiene.

Els materials que conformen els estris de neteja, a més, han de ser resistents a temperatures extremes o a un ús intens per així evitar les esquerdes o l’abrasió.

papelmatic-higiene-professional-disseny-higienic-material-neteja-superficies-llises

Evitar els angles tancats o molt accentuats

 

 

Altre dels principis del disseny higiènic és el d’evitar arestes als estris, ja que compliquen l’accés i fan més difícil la neteja.

En aquest sentit, es recomana que l’estructura dels estris sigui contigua i alineada.

En el cas d’un raspall, per exemple, és important tenir en compte com s’alineen i es fixen els filaments, ja que les esquerdes on es fixen els filaments, es converteixen en una font habitual de contaminació.

 

 

Minimitzar el risc de despreniment

 

El material de neteja amb disseny higiènic, a més de facilitar la seva pròpia higienització, no ha d’obstaculitzar la neteja de les superfícies.

Per això és important treballar amb raspalls que presenten un sistema de fixació dels filaments fiable o amb draps de teixit no teixit, per exemple, que eviten el despreniment de les fibres durant les tasques de neteja.

Això, a més de garantir una major seguretat en el procés, redueix despeses inesperades.

papelmatic-higiene-professional-disseny-higienic-material-neteja-despreniment

Disponibilitat en diferents colors

 

 

Malgrat que aquest no és un principi bàsic del disseny higiènic, és especialment important per reduir el risc de contaminació encreuada associat al material de neteja.

En aquest article destacàvem que una neteja codificada per colors ajuda a diferenciar els diversos riscos, contribueix al control d’al·lèrgens i maximitza la higiene.

En aquest altre article pots consultar com establir un codi de colors en la neteja.

La línia de raspalls Vikan UST presenta un disseny higiènic, gràcies a la seva superfície llisa i contínua i la col·lació estratègica dels seus filaments.