La dutxa geriàtrica a les llars d’avis ha de comptar amb professionals qualificats i una planificació prèvia que garanteixi el benestar dels pacients. 

 

Al bany de les llars d’avis o centres sociosanitaris es on es fa patent la pèrdua d’autonomia dels pacients i on comencen a aparèixer certs graus de dependència. 

Tenint en compte el tipus de públic a tractar i les necessitats que aquest presenta, és especialment important que les persones encarregades de la cura dels pacients comptin amb coneixements tècnics en la matèria. 

Així, és igual d’important saber tractar correctament al pacient en l’àmbit psicològic i donar certa autonomia que ajudi a fomentar la seva autoestima i benestar. 

 

Determinar el grau d’autonomia de cada pacient 

 

Abans de planificar la dutxa geriàtrica hem de classificar els pacients segons el seu grau d’autonomia. 

Això ho determinarem en funció de si el pacient necessita o no ajuda a l’hora de preparar-se per a la dutxa i durant la mateixa: 

  • Pacients independents. En aquest grup es comprenen els pacients que no necessiten ajuda abans ni durant la dutxa geriàtrica. És a dir, aquells que són completament autònoms a l’hora de desenvolupar aquesta acció. 
  • Pacients amb necessitat de supervisió. Agrupa a aquells pacients que només necessiten ajuda en els passos previs a entrar a la dutxa; durant la preparació. 
  • Pacients dependents. Aquest grup comprèn els pacients que no tenen la suficient autonomia per a la preparació abans de la dutxa ni tampoc durant la mateixa. 

En el cas d’aquest darrer grup, hem d’assegurar, almenys, un bany complet a la setmana. 

En qualsevol cas, si el pacient o la situació ho requereix, es banyarà al pacient un major número de vegades. 

 

Preparació abans de la dutxa geriàtrica 

 

En el pas previ a la dutxa geriàtrica han de seguir-se els següents passos: 

 

  • Preparar la tovallola amb la que eixugarem al pacient després de la dutxa. 
  • Tenir controlats i mantenir a prop de la dutxa els productes per a la higiene corporal (sabó, crema hidratant, etc.). 
  • Preparar bosses per guardar la roba bruta. Aquesta serà enviada immediatament a la zona de bugaderia. 
  • Preparar bosses per a residus i rebuigs. Aquestes bosses seran tractades segons els protocols i de manera immediata. 
  • Tot el personal sanitari ha d’utilitzar guants d’un ús no esterilitzats. 

L’ús de guants d’un ús en comptes de guants esterilitzables ajuda a reduir els riscos de contaminació encreuada o infeccions nosocomials, fent la higiene més segura per als pacients i per al personal sanitari.

Accions durant la dutxa geriàtrica 

Una vegada finalitzat el procés de preparació ha de procedir-se amb la dutxa del pacient. 

En qualsevol cas, cal preservar la seva intimitat, fent que l’acció de la dutxa resulti el més còmoda possible. 

El rentat s’ha de dur a terme començant per les zones més netes i acabant per les més contaminades. Seguint aquest ordre, evitem contaminar les zones del cos que ja s’han rentat prèviament. 

L’eixugat i la hidratació amb productes específics formen part del procés final de la dutxa geriàtrica i en cap cas hem de prescindir d’ells. 

En total, el bany no ha de durar més de 10 minuts. I, després que acabi, és important que netegem i desinfectem la zona de la dutxa. 

Per a la dutxa geriàtrica recomanem utilitzar sabons dermoprotectors que contenen agents especials per protegir i hidratar la pell dels pacients.

Si vols més informació sobre la dutxa geriàtrica o sobre els sabons dermoprotectors, contacta amb nosaltres i un dels nostres experts t’assessorarà.