Quina és la diferència entre els detergents escumants i els no escumants? En aquest article expliquem quan convé fer servir uns o altres.

 

La capacitat de generar escuma dels productes de neteja com, per exemple, sabons de mans o detergents s’acostuma a associar amb la qualitat del producte en qüestió. Malgrat que això no és del tot així.

Si bé és cert que els detergents que generen escuma presenten uns resultats de neteja diferents en comparació amb aquells detergents que es consideren no escumants, no podem afirmar que ofereixen uns millors resultats d’higiene.

A continuació, veiem què és el que fa que un detergent generi més o menys escuma i en quines situacions es recomana fer servir cada producte.

 

 

Quin és el paper dels tensioactius en els detergents escumants?

 

papelmatic-higiene-professional-detergents-escumants-tensioactius

La majoria dels detergents es formulen en base a tensioactius, entre els que distingim diversos grups en funció de la seva càrrega elèctrica:

  • Tensioactius iònics, que es diferencien, alhora, entre aniònics i catiònics.
  • Tensioactius no iònics.

A més d’altres factors, els tensioactius són els que determinen l’estabilitat i la quantitat d’escuma que produeixen els detergents.

Per exemple, els tensioactius aniònics són els que ajuden a produir un major volum d’escuma; mentre que els tensioactius catiònics gairebé no generen escuma.

Pel que fa als tensioactius no iònics, aquests generen una menor quantitat d’escuma en comparació amb els tensioactius aniònics.

 

 

Quina és la diferència entre detergents escumants, no escumants i detergents d’escuma controlada?

 

 

A l’hora d’escollir detergent és habitual sentir a parlar dels termes “detergent escumant”, “detergent no escumant” i “detergent d’escuma controlada”.

Els detergents escumants, com el seu propi nom indica, són aquells productes que es fan servir per a la neteja i que compten amb una gran capacitat per generar escuma.

Els detergents no escumants són netejadors que no generen escuma durant el seu ús.

En canvi, els detergents d’escuma controlada són productes que han vist alterada la seva formulació per limitar la generació d’escuma durant els processos d’higiene.

 

 

En quines situacions es recomana fer servir detergents escumants?

 

L’ús de detergents escumants permet una major penetració del producte en els residus a eliminar.

A més, com que l’escuma és un element visible, podem veure amb major facilitat sobre quines parts o superfícies actua el detergent.

L’ús d’aquest tipus de productes és molt comú durant la neteja de superfícies obertes. En canvi, el seu ús pot suposar un problema en la neteja de circuits CIP o mitjançant màquines automàtiques rentadores. En aquest cas es recomana l’ús de detergents no escumants.

papelmatic-higiene-professional-detergents-escumants-situacions

A l’hora d’escollir un detergent escumant és important tenir en compte que aquests requereixen una major quantitat d’aigua per al seu esbandit.

 

 

Vols comprar detergents escumants?

 

 

A Papelmatic disposem de detergents escumants, detergents no escumants i no detergents d’escuma controlada.

Els nostres més de 50 anys de trajectòria en el món de la higiene ens permeten oferir als nostres clients un assessorament personalitzat en base a les seves necessitats.

Per a més informació sobre els nostres productes pots consultar el nostre catàleg o escriure’ns a través del nostre formulari de contacte.