Fer la neteja més visible deriva en un major compromís i preocupació per la higiene dels usuaris i treballadors. 

 

La preocupació per la higiene als entorns professionals és cada vegada major, sense importar si aquests realitzen una activitat de cara al públic o no. 

Per exemple, a la indústria alimentària, la neteja de les instal·lacions és invisible per al consumidor final, però no ho és per als treballadors d’aquella planta. 

I és que, la higiene condiciona (i molt) als usuaris que estiguin en contacte amb els espais, independentment del sector en el que ens trobem. 

 

A major higiene, major predisposició dels usuaris 

 

En articles anteriors, publicàvem una entrevista amb el Pablo Viñaspre, expert en consultoria esportiva, en la que relacionava la higiene amb la teoria dels vidres trencats. 

Això vol dir que quan els usuaris d’un centre esportiu, per exemple, perceben la neteja en l’espai, ells mateixos adquireixen una major preocupació per la higiene de les instal·lacions. 

El mateix ocorre amb l’àmbit sanitari. Està comprovat que quan el persona tècnic sanitari o els mateixos pacients detecten brutícia en l’espai, estan menys predisposats a rentar-se les mans. 

Conclusió: A major higiene en els entorns professionals, major compromís dels treballadors i usuaris i, per tant, menys riscos innecessaris. 

Com fer que la higiene sigui visible per a tots? 

 

La higiene és quelcom que passa inadvertit quan està present, però també és quelcom que crida molt l’atenció quan està absent. 

Molts espais, com és el cas dels centres esportius o escoles, entre d’altres, requereixen d’una higiene constant degut al seu desgast i a l’alt trànsit de persones. 

Per fer les accions de neteja i desinfecció més visibles hem de disposar de personal de neteja que treballi per torns rotatius, amb l’objectiu de que gran part de la jornada quedi coberta. 

En aquests casos, ajuda el fet de col·locar quadrants que mostren a quina hora s’ha netejat l’espai i qui ha realitzar aquella tasca. 

A més de la neteja, l’ordre en l’espai i el fet de mantenir una estètica agradable juguen un paper molt important ja que, sense aquests elements, la higiene perd valor. 

Utilitzar productes de neteja professionals transmet una major preocupació per la higiene 

 

Disposar de productes de neteja professionals com, per exemple, els estris Vikan o carros de neteja professionals, ajuda a configurar una millor imatge del negoci i, alhora, transmet una major preocupació per la higiene. 

Quan els usuaris detecten la qualitat en els productes de neteja emprats i, el que és més important, el seu bon estat, adquireixen una major tranquil·litat i prenen consciència de que la higiene és un valor important per a la empresa. 

El mateix ocorre amb els treballadors que, molt sovint, agraeixen disposar de material adequat que faci més còmodes les seves tasques. 

En aquest cas, els netejadors ecològics Baula, per exemple, aporten múltiples beneficis al personal de neteja i, a més, minimitzen l’impacte mediambiental. 

Si vols que t’assessorem per fer la neteja del teu negoci més visible, contacta amb nosaltres.