Perquè l’ús de les mascaretes facials sigui efectiu, és important seguir una sèrie de normes prèvies i posteriors al seu ús.

 

 

L’alarma provocada pel comunment conegut com a nou Coronavirus, causant de la malaltia Covid-19, ha provocat que moltes farmàcies i altres comerços esgotin les seves existències de mascaretes facials.

En aquest aspecte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicat una sèrie de consells sobre l’ús de mascaretes facials per a la població.

La màxima autoritat sanitària també adverteix de que les mascaretes facials són exclusivament necessàries per a les persones malaltes o per als professionals que estan en contacte amb persones malaltes, no recomenant-se, així, el seu ús en persones sanes.

A continuació, exposem algunes de les pautes per a un ús adequat de les mascaretes facials.

 

 

Rentar-se les mans abans de col·locar les mascaretes facials

Com ja hem comentat altres vegades, hem d’entendre les mans com el principal mitjà de transport de virus i bacteris.

Aixó, abans de col·locar la mascareta és convenient que ens rentem les mans amb aigua i sabó o que les desinfectem amb una solució alcohòlica, com és el cas del gel hidroalcohòlic Purell.

Aixó evitarem que, en cas de que les nostres mans estiguin contaminades, traspassin els virus a la mascareta mentre la col·loquem.

Com col·locar les mascaretes facials correctament?

Una mascareta facial està correctament col·locada quan cobreix completament la boca i el nas.

És important que no quedin espais entre la cara i la mascareta, ja que com que el virus viatja per via aèria, existeix la possibilitat de que aquests trobin en qualsevol orifici, per petit que sigui, la porta d’entrada.

Llavors, no només és necessari ajustar les betes o les gomes, sinó que també hem de recol·locar la mascareta fins que aquesta cobreixi el nas i la boca completament.

Evitar tocar les mascaretes facials durant el seu ús

Les mascaretes facial que es fan servir en aquests casos actuen com a barrera protectora, però no impermeabilitzen al 100%.

Per això, es recomana no tocar la mascareta amb les mans mentre s’està fent servir, ja que en la seva superfície o a les nostres pròpies mans podem trobar virus o bacteris.

En aquells casos en que es consideri estrictament necessari tocar la mascareta, hem de rentar-nos les mans amb aigua i sabó o desinfectar-les amb una solució alcohòlica.

Evitar reutilitzar les mascaretes facials

Reutilitzar una mascareta facial o no substituir-la quan convé té les mateixes o pitjors conseqüències que no dur-la.

Quan detectem que la mascareta estigui humida o sospitem de contaminació, hem de substituir-la per altra nova.

Per al seu rebuig, ens assegurem de llençar-la en un lloc protegit (contenidors amb tapa i pedal que evitin contacte) per evitar la propagació de virus i bacteris.

Com treure’s les mascaretes facials?

A l’hora de treure’ns la mascareta, hem d’agafar-la sempre per la part del darrera, estirant les gomes o betes de baix cap a dalt.

Immediatament després d’haver-la llençat al recipient adequat, rentarem les nostres mans amb aigua i sabó o les desinfectarem amb una solució hidroalcohòlica.

En aquest article pots trobar més informació sobre els Equips de Protecció Individual que complementen les mascaretes.

Si vols més informació sobre l’ús de mascaretes facials pots omplir el formulari que apareix a la barra lateral i un dels nostres experts t’assessorarà.