Verificar l’estat dels estris de neteja ajuda a minimitzar riscos derivats de la contaminació encreuada en qualsevol negoci.

 

 

En articles anteriors argumentàvem que el material que emprem per a la neteja pot convertir-se en una font de contaminació si no s’higienitza de manera correcta.

També explicàvem els mètodes de neteja recomanats, tant en humit com en sec, i la importància d’eixugar els estris.

Però qui s’encarrega de controlar que els estris es troben en unes condicions òptimes? La majoria de vegades, no només cal amb aplicar una higiene periòdica, sinó que tot el procés ha de contemplar possibles riscos per procedir amb una acció o altra, ser verificat posteriorment i, per últim, també documentat.

A continuació, aprofundim en aquests paràmatres:

 

 

Evaluar els riscos

Abans d’higienitzar un raspall o una espàtula, per exemple, estudiarem els riscos als que es sotmeten en termes de contaminació. I és que no farem servir la mateixa tècnica per eliminar residus considerats de baix risc que per eliminar cossos estranys incrustats en el materia.

Així doncs, en primer lloc analitzarem el tipus de matèria a eliminar i si aquesta conté algun agent perillós (al·lèrgens, bacteris patògens, etc.).

En funció del risc que presenti cada tipus de residu, apostarem per una neteja en humit o en sec.

 

 

Neteja en sec, per a tot tipus de residus

La neteja en sec és un procés obligatori tant per als estris que contenen residus de baix risc com per als que presenten matèria d’alt risc.

En qualsevol dels dos casos, posteriorment, aplicarem a més la neteja en humit.

En què consisteix la neteja en sec? Bàsicament en sacsejar l’estri per eliminar els residus de major mida.

És important que aquesta acció es dugui a terme en una zona específica i aïllada de l’activitat habitual per evitar problemes de contaminació encreuada.

 

 

Neteja en humit per a residus de baix risc

Després de la neteja en sec, agafarem els estris que contenen residus de baix risc i els sotmetrem a una neteja en humit amb aigua i sabó.

A continuació, esbandirem el sabó dels estris amb aigua neta, els desinfectarem amb un desinfectant de baix risc com, per exemple, en base d’amonis quaternaris i després els deixarem eixugar en un portaestris.

Neteja en humit per a residus d’alt risc

 

 

La neteja en humit per als residus d’alt risc també es du a terme després de la neteja en sec.

A diferència de la neteja en humit per a estris amb residus de baix risc, en aquest cas aplicarem un desinfectant més potent (productes clorats, per exemple) després d’esbandir el sabó.

En cas de que es consideri necessari, també s’esterilitzaran els estris de neteja. I, per acabar, hem d’assegurar-nos de que s’eixuguin correctament penjats en el portaestris.

Igual que ocorre amb la neteja en sec i la neteja en humit per a residus de baix risc, es destinarà una zona concreta per a la higienització.

 

 

Com verificar la neteja dels estris?

La verificació és un pas que molts obvien, sense ser conscients de que és un pas clau per comprovar l’eficàcia de la neteja, evitar riscos innecessaris i reduir despeses inesperades.

Per a la verificiació supervisarem, a simple vista, si el material està aparentment net. En els casos de major risc es podrà, fins i tot, prendre mostres per a un posterior anàlisi. Tots aquests registres han de quedar documentats, no només com a proves en cas d’auditories, sinó també per mantenir un control dins de la pròpia empresa.

La nostra recomanació: estris de neteja Vikan

 

 

A Papelmatic apostem pels estris de neteja Vikan per tres motius:

 

  • Compten amb un disseny higiènic que facilita la neteja de totes les superfícies gràcies a l’absència de porus.
  • Estan disponibles en un ampli ventall de colors per establir un codi diferenciador durant la neteja.
  • Presenten un disseny ergonòmic que evita les males postures i mals musculars dels treballadors i treballadores de neteja.

 

Si vols més informació sobre els estris Vikan o tens dubtes sobre la verificació de la neteja dels estris, omple el formulari que apareix a la barra lateral i un dels nostres experts t’assessorarà.