La higiene és una de les armes més potents per rebaixar l’amenaça que suposa la Salmonel·la a la indústria alimentària.

 

Els bacteris patògens són una de les amenaces constant per a la seguretat alimentària.

Entre d’altres moltes, destaca especialment la Salmonel·la, potencialment perilloses en aquelles indústries que es dediquen a la producció de llet, carns o ous.

A continuació, repassem algunes recomanacions per rebaixar l’amenaça que suposa la Salmonel·la als centres alimentaris.

 

 

Dades d’interès sobre la Salmonel·la

 

Segons l’OMS, cada any, aproximadament 550 milions de persones estan afectades per malalties de transmissió alimentària. D’entre totes, la Salmonel·la es considera una de les quatre causes principals de malalties que provoquen diarrea a tot el món.

Aquest bacteri patogen és molt comú a la indústria alimentària i és especialment perillós, perquè pot sobreviure en un rang molt ampli de pH, temperatures o humitat.

Sobretot, està present en ous, carns o lactis, malgrat que també podem trobar-la en alguns vegetal.

papelmatic-higiene-professional-com-tractar-la-salmonella-dades-interes

Forma al personal per prevenir infeccions per Salmonel·la

 

 

En qualsevol entorn que treballi amb aliments, els treballadors han d’estar correctament formats en matèria de riscos i prevenció.

En aquest cas concret, el personal haurà de conèixer els riscos de que es produeixi contaminació per Salmonel·la a la planta de producció.

A més, també s’hauran de donar a conèixer entre tots els treballadors els possibles escenaris d’actuació en cas de contaminació.

 

 

Implanta processos de prevenció d’infeccions

 

De la mateixa manera que es considera necessari comptar amb un pla de neteja i desinfecció, també resulta de gran utilitat definir els processos a seguir per prevenir possibles infeccions.

Aquests protocols s’hauran de comunicar a totes les persones implicades i s’hauran de revisar amb prou freqüència per adaptar-se a les noves normatives o riscos.

Aquesta documentació pot ser extensible a altres riscos que vagin més enllà de la presència de bacteris patògens.

papelmatic-higiene-professional-com-tractar-la-salmonella-prevencio

Fes servir material higiènic per minimitzar riscos

 

 

L’ús de material de neteja de caràcter higiènic ajuda a evitar acumulacions de brutícia i, per tant, també la possible presència de bacteris patògens.

Aquest tipus d’estris es caracteritza per presentar superfícies llises, lliures d’arestes o forats, que faciliten la neteja.

A Papelmatic recomanem els estris de neteja Vikan, tots ells dissenyats per elevar la higiene a la màxima potència.

 

 

Estudia les pràctiques d’higiene més adequades

 

A més d’apostar pel material de neteja professional i amb disseny higiènic, és important implantar pràctiques d’higiene que ajudin a sumar.

Per exemple, per prevenir la contaminació per Salmonel·la a la indústria alimentària, està totalment desaconsellat l’ús de mànegues a pressió o aerosols.

Aquests mètodes de neteja contribueixen a impulsar els bacteris que pugui haver sobre les superfícies i els escampen per l’ambient.

papelmatic-higiene-professional-com-tractar-la-salmonella-practiques

Zonifica l’espai en funció del risc

 

 

Classificar els diferents espais en funció del risc potencial que representen ens ajudarà a implantar mesures correctives.

Una de les més comuns és la de treballar amb un codi de colors per prevenir possibles problemes de contaminació encreuada.

A més de treballar amb estris de neteja de diversos colors, també pot ser de gran ajuda fer servir organitzadors d’estris que afavoreixin el manteniment d’aquests productes.

 

 

Verifica la neteja abans de posar en marxa les instal·lacions

 

Abans d’iniciar la producció és important garantir que les instal·lacions que estaran en contacte amb els aliments es troben en perfectes condicions pel que fa a neteja i desinfecció.

Per això, podem recórrer als mètodes d’inspecció visual o ATP. En aquest article trobaràs més informació sobre les diferents tècniques de verificació de la neteja.

Es recomana que tot aquest procés també quedi documentat.

papelmatic-higiene-professional-com-tractar-la-salmonella-verifica

Necessites ajuda per combatre la Salmonel·la al teu lloc de treball?

 

 

A Papelmatic comptem amb més de 55 anys d’experiència vetllant per la higiene i el benestar a les indústries alimentàries.

Coneixem els riscos potencials d’aquests entorns de treball, col·laborem amb experts en seguretat alimentària i comptem amb els productes necessaris per minimitzar riscos.

Si necessites assessorament o vols més informació sobre els nostres productes i com fer-los servir ens pots contactar a través del nostre formulari de contacte.