Els controls portats a terme a sanitat l’any 2015 van determinar que el 17% de la roba hospitalària tornava bruta de la bugaderia. Aquest és un aspecte preocupant, no només per a la imatge del centre sanitari, sinó també a l’hora d’evitar infeccions nosocomials. 

Precisament, experts del Departament de Microbiologia de la Universitat de Minnesota (EEUU) van determinar que, a l’hora de manipular la roba bruta s’allibera en l’ambient una gran quantitat de gèrmens que més tard s’adhereixen a la roba neta. 

Al tractar la roba hospitalària, entren en joc diferents fases: la manipulació, la recollida, l’emmagatzemament i el transport. 

 

Fases per al tractament de la roba hospitalària

 

  • Manipulació. És molt important que el personal que manipuli la roba hospitalària utilitzi equips de protecció personal (guants, bates, etc.) per evitar problemes de contaminació encreuada. 
  • Recollida. En aquest punt, hem d’estudiar els temps de recollida. Per exemple, els pijames dels pacients es canviaran diàriament, mentre que altres peces de roba es canviaran setmanalment o cada vegada que es doni a un pacient d’alta. 
  • Emmagatzemament. En qualsevol cas, la roba neta ha de separar-se de la roba bruta. Això és important per evitar que les bactèries es quedin en l’ambient, tal i com comentàvem al començament. 
  • Transport. La roba hospitalària es transportarà sempre en bosses o carros de transport i s’evitarà al màxim el contacte amb superfícies com, per exemple, el terra.

Pel que fa al rentat i desinfecció de la roba, utilitzarem aigua calenta i prescindirem, dins del que sigui possible, del lleixiu per desinfectar, utilitzant en el seu lloc aigua oxigenada.

D’altra banda, l’eixugat i la planxa juguen un paper important en la reducció de la càrrega bacteriana. 

 

El nostre consell 

 

A Papelmatic disposem de diferents detergents, productes per eliminar les taques, suavitzants… Recomanem especialment aquests últims per evitar que les peces de roba es desfilin i resultin més agradables pels usuaris. 

A més, en determinades situacions o espais, és millor apostar per la roba d’un sol ús per garantir una major higiene. 

Si vols, pots descarregar la nostra infografia per al tractament de la roba hospitalària fent clic aquí.

 

Share This