Els controls portats a terme a sanitat l’any 2015 van determinar que el 17% de la roba hospitalària tornava bruta de la bugaderia. Aquest és un aspecte preocupant, no només per a la imatge del centre sanitari, sinó també a l’hora d’evitar infeccions nosocomials. 

Precisament, experts del Departament de Microbiologia de la Universitat de Minnesota (EEUU) van determinar que, a l’hora de manipular la roba bruta s’allibera en l’ambient una gran quantitat de gèrmens que més tard s’adhereixen a la roba neta. 

Al tractar la roba hospitalària, entren en joc diferents fases: la manipulació, la recollida, l’emmagatzemament i el transport. 

 

Fases per al tractament de la roba hospitalària

 

  • Manipulació. És molt important que el personal que manipuli la roba hospitalària utilitzi equips de protecció personal (guants, bates, etc.) per evitar problemes de contaminació encreuada. 
  • Recollida. En aquest punt, hem d’estudiar els temps de recollida. Per exemple, els pijames dels pacients es canviaran diàriament, mentre que altres peces de roba es canviaran setmanalment o cada vegada que es doni a un pacient d’alta. 
  • Emmagatzemament. En qualsevol cas, la roba neta ha de separar-se de la roba bruta. Això és important per evitar que les bactèries es quedin en l’ambient, tal i com comentàvem al començament. 
  • Transport. La roba hospitalària es transportarà sempre en bosses o carros de transport i s’evitarà al màxim el contacte amb superfícies com, per exemple, el terra.

Pel que fa al rentat i desinfecció de la roba, utilitzarem aigua calenta i prescindirem, dins del que sigui possible, del lleixiu per desinfectar, utilitzant en el seu lloc aigua oxigenada.

D’altra banda, l’eixugat i la planxa juguen un paper important en la reducció de la càrrega bacteriana. 

 

El nostre consell 

 

A Papelmatic disposem de diferents detergents, productes per eliminar les taques, suavitzants… Recomanem especialment aquests últims per evitar que les peces de roba es desfilin i resultin més agradables pels usuaris. 

A més, en determinades situacions o espais, és millor apostar per la roba d’un sol ús per garantir una major higiene. 

Si vols, pots descarregar la nostra infografia per al tractament de la roba hospitalària fent clic aquí.