Inicio » Blog » Centres esportius » Com t’afecta l’actualització de la Llei Orgànica 2/2010 sobre higiene menstrual?

Com t’afecta l’actualització de la Llei Orgànica 2/2010 sobre higiene menstrual?

En aquesta entrada t’expliquem com t’afecta l’actualització de la Llei Orgànica 2/2010 en matèria d’higiene menstrual.

 

Des de març de 2023, oferir productes d’higiene menstrual de manera accessible i gratuïta passa a ser obligatori en molts organismes de caràcter públic, com és el cas dels centres educatius o ajuntaments, entre d’altres.

Això és conseqüència de l’actualització de la Llei Orgànica 2/2010, l’esborrany de la qual es va aprovar al 2022.

En aquesta entrada t’expliquem quines afectacions té per a les organitzacions i les persones l’actualització d’aquesta llei en matèria d’higiene menstrual.

 

 

Actualització de l’article 5, que fa referència a la distribució de productes menstruals

 

 

L’article 5 quater de la Llei Orgànica 2/2010, actualitzat a data del 2 de març de 2023, indica quines són les mesures de distribució per als productes d’higiene menstrual.

En aquest apartat s’indica com s’han de distribuir i gestionar els productes menstruals a les organitzacions públiques i també a les privades.

Entre d’altres moltes coses, destaca l’obligatorietat de proporcionar productes menstruals de manera gratuïta i accessible en algunes instal·lacions i la prohibició de la venda d’aquests per part de les organitzacions públiques.

 

 

Punt 1: Els centres educatius han d’oferir productes menstruals de manera gratuïta

 

L’article 5 de la Llei Orgànica 2/2010 indica que els centres educatius han de garantir un accés gratuït i fàcil a diversos productes menstruals en aquelles situacions en que es consideri necessari.

En entrades anteriors ja hem parlat dels beneficis de donar visibilitat a la menstruació i oferir productes menstruals en l’àmbit educatiu.

Pots consultar la nostra oferta de productes Menstrual Point fent clic en el següent enllaç.

papelmatic-higiene-professional-actualitzacio-llei-organica-2-2010-higiene-menstrual-1

Punt 2: Les organitzacions amb finalitats socials també estan obligades a oferir productes menstruals gratuïts

 

 

El punt 2 del mateix article deixa clar que es garantirà, d’igual manera, l’accés gratuït a tampons, compreses i altres productes menstruals en aquells centres que ofereixen serveis socials.

En aquest apartat també s’inclouen els centres penitenciaris o derivats i es posa el focus a les dones que es trobin en risc d’exclusió.

 

 

Punt 3: Els productes menstruals han de ser accessibles per a tothom

 

 

Els productes menstruals s’han de posar a disposició de les persones de manera que puguin accedir-hi lliurement.

D’aquesta manera, aquests han d’estar disponibles sense necessitat de mediació alguna per aconseguir-los.

Així s’aconsegueix garantir el dret a la intimitat i la protecció de la identitat.

 

 

Punt 4: Els organismes públics tindran preferència pels productes menstruals sostenibles

 

Un altre dels punts que contempla l’article és que els organismes públics hauran d’optar de manera preferent per productes menstruals de caràcter sostenible, ecològic o que tinguin el menor impacte possible en el medi ambient i en la salut de les persones.

Menstrual Point és el clar exemple de productes menstruals saludables i sostenibles, gràcies a l’ús de cotó ecològic certificat per a la fabricació dels seus productes.

Pots consultar més detalls sobre el projecte fent clic en el següent enllaç:

papelmatic-higiene-professional-actualitzacio-llei-organica-2-2010-higiene-menstrual-2

Punt 5: Queda prohibida la venda de productes menstruals per part dels organismes públics

 

 

L’actualització d’aquesta llei implica la prohibició de la venda de productes menstruals que s’ofereixin per part de les administracions públiques.

De la mateixa manera, a l’hora d’oferir aquests productes de manera gratuïta, es promourà el seu ús racional.

Tant aquesta mesura com totes les anteriors s’adoptaran de manera progressiva.

 

 

Vols comprar productes menstruals saludables i sostenibles?

 

 

Papelmatic som distribuïdors oficials de Menstrual Point, un moviment social que busca donar visibilitat a la menstruació i promoure productes menstruals saludables i sostenibles.

En aquesta guia pots consultar tots els detalls sobre Menstrual Point. A més, també pots conèixer la nostra oferta de productes per implantar-los a les teves instal·lacions.

Si vols més informació sobre el projecte contacta amb nosaltres: