Per saber si una mascareta està homologada hem de consultar a l’etiqueta del producte que compleix amb les normes i especificacions.

 

 

La Covid-19 ha fet aparèixer molts models nous de mascaretes, sobretot de caràcter higiènic.

Això sumat a que un gran número d’establiments s’ha afegit a la comercialització d’aquests productes, pot arribar a generar certa confusió sobre si la mascareta que estem adquirint està degudament homologada.

A continuació, repassem quines certificacions han de presentar els diferents tipus de mascareta per comprovar si aquestes compleixen amb els requisits establerts per a la seva comercialització.

 

 

Especificacions per a les mascaretes higièniques

 

 

Les mascaretes higièniques ni són Equips de Protecció Individual ni són productes sanitaris.

No obstant això, han de complir amb l’especificació UNE 0064, en el cas de que siguin d’un sol ús i amb l’especificació UNE 0065 per a aquelles mascaretes higièniques reutilitzables.

Aquestes especificacions fixen els requisits i els estàndards de qualitat que han de complir les mascaretes higièniques pel que fa a materials, fabricació i ús per ser comercialitzades com a tals.

Les especificacions UNE 0064 i UNE 0065 han d’aparèixer a l’etiqueta del producte.

Les mascaretes higièniques no reutilitzables han de presentar una Eficàcia de Filtració Bacteriana (EFB) igual o superior al 95%, mentre que per a les reutilitzables, aquest valor ha de ser igual o superior al 90%. En ambdós casos, la mascareta ha de presentar una respirabilitat inferior a 60 Pa/cm².

Normes per a les mascaretes quirúrgiques

Com comentàvem en articles anteriors, mascaretes quirúrgiques existeixen de tipus I i de tipus II (amb possibilitat de ser de tipus II).

A més de comprovar aquesta dada a l’etiqueta, hem d’assegurar-nos de que les mascaretes quirúrgiques comptin amb el marcat CE i que compleixin amb la norma UNE EN 14683:2019+AC.

Aquesta norma indica els requisits i mètodes d’assaig per a la fabricació i usos de les mascaretes quirúrgiques.

papelmatic-higiene-professional-com-saber-mascareta-homologada

Normes per a les mascaretes autofiltrants

 

 

Es denominen mascaretes autofiltrants aquelles de tipus FFP1, FFP2 o FFP3 i són considerades Equips de Protecció Individual.

Les mascaretes autofiltrants han de presentar a la seva etiqueta el marcat CE, seguit de quatre dígits, que garanteix que el producte compleix amb la normativa vigent.

A més, aquelles mascaretes reutilitzables s’hauran de marcar amb una R, mentre que les que no ho són incorporaran la marca NR.

Les mascaretes FFP1, FFP2 o FFP3 han de complir amb la norma UNE-EN 149, que fixa els estàndards de qualitat per als dispositius de protecció respiratòria.

 

Perquè la mascareta ofereixi garanties d’ús ha de comptar amb les normes o especificacions esmentades.

Recordem que, a més d’assegurar que les mascaretes que fem servir estan homologades, perquè aquestes compleixin la seva funció és important fer-les servir correctament.

Pots consultar la nostra guia d’ús de mascaretes fent clic aquí.