Només una correcta neteja dels draps de neteja reutilitzables pot garantir la seva eficàcia i la seguretat dels espais.

 

A Papelmatic sempre recomanem els draps d’un sol ús per a la neteja de les superfícies, ja que considerem que aquesta és la forma més eficaç per impedir que es produeixi contaminació encreuada.

Però molts draps de neteja ofereixen la possibilitat de ser rentats i això és vist per les empreses com una oportunitat per reduir despeses.

A continuació, exposem unes pautes per a la neteja dels draps que ens permetran evitar posar en risc la seguretat dels espais i els seus usuaris.

Com podem identificar quins draps de neteja són reutilitzables?

Aquesta informació acostuma a especificar-se a la fitxa tècnica del fabricant o, sovint, a l’etiqueta de l’envàs. En cas de que no disposem d’aquesta informació, les següents indicacions poden resultar-nos útils:

Que les baietes de microfibra siguin sempre un producte reutilitzable i els draps de teixit no teixit siguin sempre d’un sol ús és totalment fals.

I és que el que fa que un drap de neteja sigui reutilitzable o no és la seva composició o procés de fabricació.

Tots aquells draps o mopes de neteja tractats amb petroli o derivats no es poden rentar. De manera que, a no ser que la informació proporcionada pel fabricant digui el contrari, la resta de productes són reutilitzables.

Cada quant hem de rentar els draps de neteja reutilitzables?

En primer lloc, els draps de neteja reutilitzables es rentaran en màquines rentadores després de cada ús i evitant ser barrejats amb altres tèxtils.

La duració del rentat ha de ser al voltant d’unes dues hores i sempre a una temperatura de 80ºC, per eliminar el màxim número de bacteris en aquest pas previ a la desinfecció.

Una vegada finalitzat el rentat, procedirem a la desinfecció amb hipoclorit sòdic a 4000 ppm durant dos minuts.

En cas que no es segueixi aquest procediment, no podem garantir que sigui segur reutilitzar els draps de neteja.

En qualsevol cas, a Papelmatic sempre recomanem utilitzar draps d’un sol ús per minimitzar riscos i evitar sobrecostos derivats de possibles problemes de contaminació encreuada.

Els draps de teixit no teixit Tissfil són una alternativa molt rentable per utilitzar en la neteja dels espais amb les necessitats més exigents.