Inicio » Blog » Indústria alimentària » Com prevenir riscos durant l’emmagatzematge d’aliments?

Com prevenir riscos durant l’emmagatzematge d’aliments?

La seguretat alimentària també contempla l’emmagatzematge dels aliments expedits.

 

Implantar el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) a l’hora d’emmagatzemar aliments ajuda a prevenir riscos que comprometen la seguretat alimentària.

A més de mantenir una neteja i desinfecció adequades dels espais que es fan servir per a l’emmagatzematge d’aliments, s’ha de revisar periòdicament l’estat en el que es troben i enretirar aquells que es consideren defectuosos.

A continuació, t’expliquem quins són els riscos d’un emmagatzematge d’aliments incorrecte i com verificar que es troben en bon estat.

 

 

Riscos d’un emmagatzematge dels aliments incorrecte

 

La contaminació encreuada és la principal amenaça per a la seguretat alimentària i, quan emmagatzemem aliments, hem de contemplar tres escenaris possibles.

En primer lloc, ens arrisquem a que es produeixi contaminació microbiana, que consisteix en que els bacteris patògens contaminin els aliments i anul·lin la seva innocuïtat i salubritat.

També existeix la possibilitat de contaminació d’ingredients al·lèrgens que, igualment, posen en risc la salut de les persones afectades per al·lèrgies alimentàries.

papelmatic-higiene-professional-com-emmagatzemar-aliments-prevenir-riscos-1
I, per últim, hem de contemplar la contaminació química, que és aquella que es produeix quan els aliments entren en contacte amb agents químics procedents dels envasos o dels productes de neteja i desinfecció.

 

 

Com prevenir la contaminació microbiana durant l’emmagatzematge d’aliments?

 

 

La principal solució per prevenir la contaminació microbiana en els aliments és mantenir els espais en els que aquests s’emmagatzemen endreçats, nets i desinfectats, fent ús dels productes adequats.

Una altra senyal d’alerta de que un aliment pot estar contaminat per bacteris patògens és quan trobem llaunes inflades.

Per últim, és important aplicar productes específics per a la detecció i prevenció de biofilms.

 

 

Com prevenir la contaminació per al·lèrgens durant l’emmagatzematge d’aliments?

 

Els ingredients al·lèrgens o els aliments que els contenen s’han de tractar sempre per separat per evitar que es barregin amb la resta dels aliments.

Es recomana col·locar els ingredients al·lèrgens als prestatges superiors, que acostumen a ser els més segurs, ja que ajuden a prevenir la contaminació per vessaments.

Una altra acció necessària per al control d’al·lèrgens és etiquetar aquests productes correctament amb tota la informació necessària per a la seva identificació.

papelmatic-higiene-professional-emmagatzemar-aliments-prevenir-riscos-2

Com prevenir la contaminació química durant l’emmagatzematge d’aliments?

 

 

La contaminació química és, probablement, la més oblidada a l’hora d’emmagatzemar o manipular aliments.

Per a la seva prevenció haurem d’identificar aquelles llaunes que estiguin inflades i enretirar-les, ja que és possible que s’hagin vist afectades per l’òxid o la pintura de l’envàs.

Una altra mesura de prevenció és emmagatzemar sempre els productes químics en llocs allunyats dels que es fan servir per emmagatzemar aliments.

 

 

Recomanacions generals per prevenir riscos durant l’emmagatzematge d’aliments

 

A més de seguir totes les recomanacions anteriors, és important implantar altres accions.

Per exemple, podem recórrer al sistema PEPS (primer en entrar, primer en sortir) per controlar els aliments que caduquen abans.

També s’han d’envasar i etiquetar els aliments correctament, mantenint sempre el nom del producte, la data de caducitat, el número de lot i els ingredients al·lèrgens que conté.

Vols més recomanacions sobre l’emmagatzematge d’aliments en sec? Et convidem a llegir aquest article.