Escollir correctament el material de neteja ajuda a prevenir riscos i a garantir la seguretat durant el procés de producció.

 

El material de neteja, a més de ser una eina útil i necessària per mantenir la higiene dels espais professionals, també és una potencial font de contaminació.

Això últim ocorre quan no parem prou atenció a l’estat del propi material. Per exemple, fer servir un raspall brut en una indústria alimentària, pot tenir conseqüències fatals.

Però, a més de tenir en compte la higiene d’aquests estris, hem de considerar si la seva composició o materials suposen un risc per al desenvolupament de la nostra activitat.

A continuació, oferim alguns consells que ens ajudaran a prevenir riscos a través del material de neteja.

 

 

Riscos principals associats al material de neteja

 

Com comentàvem, fer servir un estri brut o contaminat per a la neteja, pot tenir conseqüències molt costoses per a les empreses.

Però, a més de la contaminació bacteriana, el material de neteja també pot ser el responsable de la presència de cossos estranys als productes que expedim, entre d’altres elements.

S’imaginen les conseqüències de trobar un tros de plàstic en aliments preparats per al consum?

papelmatic-higiene-professional-prevenir-riscos-associats-material-neteja-riscos

Si fem servir estris de mala qualitat o amb una estructura poc estable, podem arribar a trobar restes d’aquest estri als nostres productes.

 

 

Quines són les errades que hem d’evitar?

 

 

Primerament, hem de tenir clar quins són els estris o material de neteja que hem d’evitar per prevenir riscos.

Així, prescindirem de materials poc resistents, com és el cas de la fusta o de determinats plàstics.

A més, pararem especial atenció a la superfície dels estris de neteja. En cap cas es recomana fer servir material amb superfícies pintades o revestides, ja que existeix risc de despreniment i, per tant, de contaminació.

 

 

Verifica sempre l’estat del material de neteja

 

En articles anteriors explicàvem la importància d’inspeccionar el material de neteja abans de fer-lo servir. I, per suposat, en cas que estigui brut o fet malbé, el separarem i el substituirem per material nou.

Per exemple, és habitual que els filaments d’alguns raspalls es desprenguin a causa del desgast. 

En relació amb aquest punt, recordem els avantatges de fer servir material de neteja que presenti un disseny higiènic.

papelmatic-higiene-professional-prevenir-riscos-associats-material-neteja-verifica

Si optem per material amb superfícies llises, continuades i no poroses, evitarem els riscos i errades esmentades en els punts anteriors.

El material de neteja Vikan presenta un disseny acurat i preparat per reduir els riscos en qualsevol entorn, especialment en aquells que treballen amb aliments.

Emmagatzema el material de neteja en un espai segur

 

 

Si volem mantenir el material de neteja en bones condicions i evitar que incideixi negativament en el desenvolupament de la nostra activitat, hem de buscar un espai concret per al seu emmagatzematge.

En aquest article oferim alguns consells per guardar el material de neteja després del seu ús.

El més important és fer servir portaestris i separar els estris en cas que s’apliqui un codi de colors per a la neteja.

 

 

Invertir en el material de neteja ajuda a evitar despeses inesperades

 

Sovint, entenem la compra de material de neteja com una despesa i no pas com  a una inversió en seguretat.

Però la veritat és que, en molts casos, estalviar diners en el material d eneteja resulta en despeses extraordinàries i, en d’altres casos, en danys irreparables per a la nostra imatge de marca.

Precisament per això, invertir en material de neteja professional i fiable pot estalviar-nos molts problemes en el futur i, a més, ens ajuda a millorar indirectament la imatge de marca.

papelmatic-higiene-professional-prevenir-riscos-associats-material-neteja-invertir