La Sensibilitat Química Múltiple és una malaltia de recent descobriment provocada per l’abús de productes químics durant la neteja i la desinfecció.

 

L’obsessió per la neteja deriva en la majoria dels casos en un abús de productes químics a les àrees més superficials o visibles, mentre que descuidem la neteja d’entorns que, en cas de no estar net, poden perjudicar directament a la nostra salut.

Precisament, d’aquest comportament neix una malaltia relativament nova coneguda pel nom de Sensibilitat Química Múltiple (SQM).

 

Què és la Sensibilitat Química Múltiple?

 

Aquesta malaltia s’adquireix a través d’una exposició abusiva i repetida a diferents agents químics que, alhora, poden causar una sensació de fatiga o malestar físico en general.

La Sensabilitat Química Múltiple va ser reconeguda com a malaltia l’any 2014, quan el Ministeri de Sanitat la va incloure en la Classificació Internacional de Malalties (CIE-9-MC).

Els estudis que s’han portat a terme fins al moment, determinen que la Sensibilitat Química Múltiple afecta a un percentatge de la població que va del 2 al 10%, i que la majoria d’aquests afectats són dones.

El que preocupa és que no només afecta a aquells usuaris que estan en contacte amb químics, sinó que també influeix en aquells que es troben en espais on s’ha portat a terme una neteja amb productes químics molt agressiva.

La SQM afecta pràcticament a tots els sistemes del nostre cos: respiratori, intestinal, neurològic, cardiovascular, etc. creant una sensació de cansament similar a la causada per la fatiga crònica o la fibromialgia. Precisament, la seva perillositat resideix en la possibilitat que es converteixi en crònica.

 

Com podem prevenir la Sensibilitat Química Múltiple?

 

  • Com comentàvem a l’inici, la majoria de les vegades ens obliguem a mantenir netes les superfícies més visibles i oblidem elements importants i capaços de posar en joc la nostra salut com, per exemple, els conductes dels aparells de climatització, capaços d’escampar per l’aire les partícules nociva.
  • És important implantar plans de neteja que hagin estat prèviament estudiats i preparats per a aquesta causa i que incloguin productes que compleixin amb la normativa vigent.
  • A mode de prevenció, totes aquelles persones que treballen amb químics haurien d’emprar una protecció adequada com, per exemple, guants, mascaretes o ulleres de protecció.

 

El nostre consell

 

A Papelmatic comptem amb l’experiència necessària per assessorar i aconsellar els nostres clients en l’ús dels diferents productes de neteja. La majoria de vegades, no es tracta del producte químic que s’empra (que també), sinó d’una errada a l’hora d’aplicar la dosi necessària.

Com explica l’article, és important mantenir una higiene exhaustiva en aquells elements dels espacis capaços de propagar les partícules dolentes i abusar tant de la neteja de les superfícies comuns. En termes de prevenció, una mascareta i un bon equip de protecció en general, ajuda a garantir la seguretat dels diferents operaris.