Prevenir els bacteris patògens a la indústria alimentària és sinònim de major seguretat alimentària i, per tant, major benestar dels consumidors.

 

 

El plan de neteja i desinfecció a la indústria alimentària, a més de tenir la higiene com a objectiu principal, persegueix garantir la seguretat alimentària.

A Papelmatic podem ajudar-vos a millorar el vostre pla de prerequisits de neteja i desinfecció.

A continuació, exposem algunes pautes relacionades amb la higiene que tenen com a principal objectiu prevenir l’aparició de bacteris patògens i fins i tot eliminar-los.

 

 

Disseny higiènic de les instal·lacions

La higiene també es troba en la configuració dels espais i, en el cas de la indústria alimentària en concret, existeix un terme per anomenar aquest concepte: el disseny higiènic.

Seguint els principis del disseny higiènic a la indústria alimentària és important incloure pendents al terra, sobretot en aquelles zones susceptibles d’acumular aigua.

A poder ser, aquestes pendents haurien d’estar pròximes als embornals amb l’objectiu de facilitar l’evacuació de l’aigua. A més, els embornals han de ser desmuntables per poder netejar-los més còmodament.

Altre aspecte important en el disseny higiènic és evitar les fissures o esquerdes, ja que aquestes acostumen a ser l’amagatall preferit dels biofilms. Per això, mantindrem les juntes perfectament segellades i utilitzarem soldadures contínues.

Eliminar la brutícia abans de netejar i desinfectar

Abans de procedir amb la neteja es recomana retirar els residus més gruixuts o voluminosos de les superfícies amb l’ajuda de cel·lulosa natural absorbent.

D’aquesta manera, facilitem la neteja posterior i ens assegurem de que aquesta sigui el més exhaustiva possible.

Pel que fa a la cel·lulosa, escollirem una amb un gramatge força elevat i, a poder ser, amb més d’una capa. També és important que aquesta sigui de color blau, ja que aquest color és poc comú en els aliments i permet detectar restes a simple vista.

En aquest article exposem els motius pels quals es recomana escollir cel·lulosa de color blau a la indústria alimentària.

Aplicar els detergents i desinfectants amb teixit no teixit

El teixit no teixit és un producte molt més tècnic que la cel·lulosa. Les principals diferències són que arrossega amb més facilitat la brutícia, és notablement superior en quant a resistència i no deixa rastre.

Es recomana aplicar el detergent mitjançant acció mecànica de fregament amb un drap de teixit no teixit i, després de l’esbandit (que és imprescindible), aplicarem el desinfectant amb una làmina diferent de teixit no teixit.

Teixits no teixits n’existeixen de molts tipus: diversos colors, diferents composicions que ofereixen diferents atributs i múltiples formats.

A Papelmatic comptem amb Tissfil, una gamma de productes pròpia per al teixit no teixit.

Eixugar les superfícies abans de netejar i desinfectar

Ja hem exposat en articles anteriors la importància d’eixugar les superfícies després de la neteja i la desinfecció.

Aquesta acció desactiva gairebé de manera immediata el creixement de microorganismes i evita que es generi el clima perfecte per a la reproducció de bacteris patògens. Recordem que la majoria dels gèrmens necessiten la humitat per reproduir-se.

Per eixugar utilitzarem novament cel·lulosa d’un ús i pararem especial atenció a les zones amb escassa evaporació.

A més de cel·lulosa, també podem emprar draps de teixit no teixit diferents als que hem utilitzat per aplicar el detergent i desinfectant.

Detergents i desinfectants registrats i autoritzats

A l’hora d’escollir detergent, no només a la indústria alimentària, sinó en qualsevol sector, és imprescindible que aquest compti amb el registre ROESP.

En el cas dels desinfectants, quan els apliquem en entorns que treballen amb aliments, és essencial que aquests estiguin autoritzats per a ús alimentari (Registre HA). Això certifica que el producte ha estat testat amb èxit en unes condicions molt similars a les de la seva aplicació real.

Per acabar, hem de comptar amb la fitxa tècnica i la fitxa de dades de seguretat per conèixer les advertències durant l’ús i la capacitat de neteja o desinfecció del producte en qüestió.

En aquest article t’ensenyem com llegir les fitxes tècniques i les fitxes de dades de seguretat.

 

Raspalls i recollidors d’aigua Vikan

Els raspalls i recollidors d’aigua són especialment indicats per arrossegar els residus líquids cap als embornals i evitar les acumulacions d’aigua no desitjades.

Els productes Vikan es diferencien de la resta per dos motius: el seu disseny ergonòmic i la seva disponibilitat en diversos colors, que ajuda a establir un codi específic durant la neteja.

A més, aquesta gamma també compta amb mànecs telescòpics i ampolles per recollir condensats i poder analitzar-los posteriorment.

En aquest article t’expliquem els avantatges de codificar la neteja per colors.

Solucions contra els biofilms

 

 

Per comprovar si la nostra instal·lació té biofilms, buscarem racons de difícil accés com, per exemple, esquerdes o juntes, així com zones humides al voltant d’aixetes.

Per a la detecció de biofilms aplicarem BioFinder sobre les zones esmentades. I, en cas de que el resultat sigui positiu, el producte reaccionarà en forma de bombolles blanques.

Una vegada desvetllada la localització del biofilm, emprarem detergents enzimàtics que disgreguin la capa de mucoplisacàrids. És imprescindible que aquest tipus de productes contingui tres classes d’enzims: amilases, proteases i lipases per aconseguir l’eliminació total del biofilm.

Després desinfectarem la zona amb desinfectants comuns i realitzarem un manteniment per evitar la nova aparició de biofilms.

El futur dels bacteris patògens

 

 

Recentment, en una reunió de la Societat Espanyola de Seguretat i Qualitat Alimentàries (SESAL), experts van alertar de que el canvi climàtic també afecta a la seguretat alimentària.

I és que el canvi climàtic i els seus ja notables efectes com, per exemple, l’increment de les temperatures està provocant l’aparició de bacteris patògens en zones en les que abans no eren freqüents.

Els bacteris que no accedien a les nostres latituds per ser inhòspites (les condicions climàtiques no fomentaven el seu creixement), estan arribant massivament a les nostres costes gràcies a l’escalfament global, com és el cas de Vibrio spp a les costes de Galícia.

 

Si necessites ajuda amb el teu pla de neteja i desinfecció o vols informació sobre els nostres productes, pots contactar amb nosaltres fent clic aquí.