La contaminació encreuada és el problema més temut a la indústria alimentària. Per minimitzar aquest risc sovint s‘exigeix l’ús d’Equips de Protecció Individual, també coneguts com a EPIs. 

Aquests elements actuen com a barrera higiènica i de seguretat (prevenen casos de contaminació encreuada) entre l’usuari i el seu entorn.                                                               

6 EPIs bàsics a la indústria alimentària 

1) Barrets. Els barrets emprats a la indústria alimentària han de comptar amb una goma que faciliti l’adaptació i s’ajusti al cap. Pel que respecta al material, es recomana el Teixit No Teixit ja que, facilita la transpiració i és la barrera perfecta pels gèrmens.  

2) Mascaretes. Novament optarem pel Teixit No Teixit. Pel que fa a la col·locació, són preferibles les mascaretes que s’ajusten amb goma en comptes de les que es corden amb llaç.  

3)  Davantals. En aquest cas, el material escollit serà el polipropilè per la seva impermeabilitat. Als davantals, el color juga un paper important, havent d’escollir sempre el color blau, que ajuda a detectar amb major facilitat si queden restes de menjar.  

4) Maniguets. Han de ser exactament iguals que els davantals: de polipropilè i blaus. És important que s’adaptin amb goma.  

5) Guants. Els guants són potser l’EPI més prescindible a la indústria alimentària ja que, en molts casos, s’avantposa la higiene de mans a l’ús de guants. En el cas que s’utilitzin han de ser de nitril i de color blau. En aquest post t’expliquem per què.   

6) Peücs. Poden ser de polietilè o de Teixit No Teixit. Es recomana col·locar-los amb l’ajuda d’un dispensador automàtic.  

CONSELL PAPELMATIC 

Tots els EPIs emprats a la indústria alimentària han de ser d’un sol ús i han de substituir-se cada vegada que es canviï la tasca a realitzar, la zona de treball o la matèria prima a tractar. 

Pel que fa al color blau, destaca d’entre els altres perquè és l’únic color que no està present a la cadena d’aliments. Això ens permet detectar a simple vista si queden restes d’aliments sobre els Equips de Protecció Individual i evitar així la contaminació encreuada.

Share This