Cada vegada són més les mesures d’higiene que s’implanten als centres mèdics i hospitals amb la finalitat de reduir les infeccions nosocomials o les infeccions associades a l’atenció sanitària. Però la sanitat ha estat sempre així? La veritat és que no. 

Va ser Florence Nightintale qui, a finals del segle XIX va revelar que la higiene millorava la supervivència dels malalts dels centres mèdics. Després d’una reforma sanitària, Nightintale va aconseguir que les mesures preventives passessin per davant de les mesures curatives.
Tal va ser així que la mortalitat als hospitals que va disminuir d’un 40% a un 2%. 

Quines són les principals diferències entre la sanitat de fa 50 anys a la d’ara? 

1) Abans es reutilitzaven tots els instrumentals, “esterilitzant-los” amb aigua bullint. Ara s’utilitzen materials fungibles. 

2) Fa 50 anys “s’esterilitzaven” les gases totes juntes quedant netes, però no estèrils en realitat. Actualment ja venen esterilitzades en paquets segellades. 

3) A diferència d’anys enrere, ara s’higienitza als pacients diàriament i es canvien els llençols amb la mateixa freqüència. 

4) El material quirúrgic ha passat a ser fungible en comptes de reutilitzable com era abans.  

Altre dels elements que més ha fomentat la higiene en sanitat és la introducció del paper llitera, que es substitueix amb cada pacient nou. Tot i així, encara queda molt camí per recórrer fins gairebé fer desaparèixer les infeccions nosocomials.