Un bon manteniment i emmagatzemament dels aliments en sec en la indústria alimentària és clau per evitar problemes de contaminació encreuada.

 

Implantar una sèrie de pràctiques per a l’emmagatzemament en sec (en magatzem i rebosts) ajuden no només a incrementar els nivells de seguretat alimentària sinó també a agilitzar les tasques operatives.

Pautes per evitar la contaminació creuada durant l’emmagatzemament en sec 

 

  • Inspeccionar el producte que s’emmagatzemarà i, sobretot, eliminar els envasos bruts, trencats o en mal estat de l’espai d’emmagatzemament. 
  • Mantenir els productes sempre tancats. Així evitem que la brutícia i altres elements contaminants puguin caure a l’interior dels aliments. 
  • Evitar el contacte dels productes amb el terra. Per això, poden emprar-se prestatgeries que permetin netejar per sota i que siguin d’un material apte per a ús alimentari. 
  • Emprar el sistema PEPS (Primer en Entrar, Primer en Sortir) col·locant els aliments més nous al darrere o sota per evitar que els productes es caduquin.  
  • No admetre llaunes inflades o amb cops. Poden derivar en contaminació bacteriana o química. 

El fet que una llauna estigui inflada indicada una possible contaminació antibacteriana a causa de una esterilització incorrecta o l’existència de porus que permeten que el recipient s’ompli de gas.

  • Disposar d’una zona específica per a productes caducats, amb cops, etc. I etiquetar-los per evitar que es barregin amb els productes en bon estat. 
  • En cap cas emmagatzemar productes de neteja o químics amb aliments ja que, pot provocar-se una contaminació química. 
  • Protegir tot el material que estigui en contacte amb els aliments. Es recomana l’ús d’una termosegelledadora per a una hermetisme total o emmagatzemar els recipients no reutilitzables cap per avall per evitar que la superfície quedi exposada. 
  • Enretirar qualsevol producte vessat o en mal estat i mantenir la correcta neteja i desinfecció de l’espai sempre en absència d’aliments.

Com hem vist, la higiene de l’espai i la bona gestió dels aliments és un aspecte clau durant tot el procés, no només durant la manipulació, a l’hora d’evitar problemes de contaminació encreuada.