Un almacenaje higiénico de los alimentos en neveras o cámaras friogoríficas ayuda a evitar problemas de contaminación cruzada. 

 

Muchos de los patógenos que amenazan la salubridad y seguridad de los productos finales en la industria alimentaria, se encuentran en los propios alimentos.  

Por ello, es importante clasificarlos y separar durante el almacenaje en refrigeradores aquellos que puedan resultar nocivos o que puedan provocar contaminación cruzada. 

A continuación, exponemos una serie de normas que deben tenerse en cuenta a la hora de almacenar comida en neveras, expositores o cámaras de refrigeración. 

 

Guía para el almacenaje en neveras o cámaras refrigeradores

 

Norma 1: Mantener los productos siempre cerrados mediante el uso de envases herméticos o papel film ayuda a frenar la contaminación cruzada.

Norma 2: Classificar els aliments en funció de si són productes per processar o de si estan pensats per consumir. 

Els aliments que han de processar-se contenen una major quantitat de patògens. 

Per això es recomana col·locar-los en la part inferior del refrigerador. Així, evitarem que altres productes es contaminin per líquids. 

 

Norma 3: Un espai per a cada tipus de producte. La norma marca que carns, lactis, vegetals i peixos han d’estar separats entre si i emmagatzemats en neveres diferents. 

En cas que no disposem de tant espai, podem recórrer a envasos hermètics guardats dins d’un mateix refrigerador.

Norma 4: Traspassar el contingut de llaunes obertes o caixes a envasos aptes per a l’ús alimentari. 

El contacte amb l’òxid de les llaunes o amb materials porosos com, per exemple, el cartró o la fusta, augmenten el risc de contaminació creuada. 

 

Norma 5: Controlar la temperatura de la nevera i assegurar que la porta està tancada per evitar que es trenqui la cadena del fred.

Els aliments preparats pel consum que es guarden al refrigerador durant més de dos dies, han de mantenir-se a menys de 4ºC.

Norma 6: Netejar els refrigeradors de manera periòdica ja que, determinats microorganismes sobreviuen al fred. 

La freqüència i els recursos emprats han de quedar-se enregistrats en el Pla de Neteja i Desinfecció. 

 

A més d’aquesta sèrie de pautes, accions com, per exemple, etiquetar els productes o utilitzar el sistema PEPS (Primer en Entrar, Primer en Sortir) ajuden a minimitzar els riscos de contaminació encreuada.