La higiene als menjadors escolars depèn de factors que van des de la higiene personal dels treballadors fins als productes emprats per a la neteja.

 

La normativa alimentària és cada vegada més exigent, però quan s’ajunten la pressió per la seguretat alimentària amb un públic tan susceptible com són els nens, la higiene es converteix en una prioritat a més de ser una obligació.

A l’hora de garantir la higiene als menjadors escolars entren en joc molts factors com, per exemple, la higiene personal dels monitors i els nens, l’ús dels netejadors correctes o la importància de diferenciar els espais entre si.

A continuació, exposem els factors a tenir en compte per garantir la higiene als menjadors escolars.

La importància de diferenciar els espais

No és la primera vegada que parlem de zonificar durant la neteja. Aquesta acció consisteix en detectar quins espais són diferents entre si, ja sigui per l’activitat que es du a terme en ells o pel tipus de producte i, en cas que no siguin compatibles, tractar-los per separat durant les tasques de neteja.

El que aconseguim amb això és reduir considerablement el risc de contaminació encreuada.

Per zonificar la neteja necessitem estris que ens permetin distingir on utilitzem cada raspall, drap o espàtula. I per això ens ajudarem de diferents colors.

Els estris de neteja Vikan ofereixen un ventall molt ampli de colors i formats molt diversos que permeten codificar la neteja per colors.

Recepció i manteniment dels aliments

Molts menjadors escolars treballen amb caterings que serveixen el menjar preparat. En aquests casos hem de controlar que, quan rebem els aliments, la seva temperatura sigui la correcta.

Per exemple, si es serveix en calent, la temperatura dels aliments hauria de situar-se al voltant dels 65ºC, ja que per sota d’aquest valor existeix la possibilitat de creixement bacterià.

D’altra banda, el menjar s’acostuma a rebre en safates Gastronorm, que s’han d’higienitzar posteriorment per evitar que els biofilms s’adhereixin sobre la seva superfície.

A més de controlar la recepció del menjar, hem d’assegurar les mateixes condicions fins que aquesta es servixi.

Servir el menjar: Amb o sense guants?

Ja hem debatut sobre aquesta qüestió en altres articles i el resultat és que es recomana servir el menjar evitant l’ús de guants. Això sí! La higiene de les mans passa a convertir-se en un ritual constant i inevitable.

I és que quan utilitzem guants, “estirem” massa el seu ús, posant en risc la seguretat alimentària i provocant, sovint, problemes de contaminació encreuada. A més, també estan prohibides les joies que posen en risc la seguretat alimentària.

Els monitors i el personal de cuina han de rentar les seves mans amb sabons lliures d’aromes, ja que molts aliments són sensibles a determinats olors. El sabó Gojo Mild és una bona opció en aquests casos.

Higiene personal dels monitors

La higiene personal dels monitors juga un paper clau a l’hora de preservar la seguretat alimentària. I així com es desaconsella l’ús de guants, els gorros són un Equip de Protecció Individual obligat.

Les bates que porten els monitors no han de tenir butxaques o altres racons que permetin l’acumulació de partícules. I, per suposat, la bata o samarreta que s’utilitza per acompanyar als nens al pati mai serà la mateixa que la que s’utilitza durant el servei de menjador.

A més, les ferides han d’estar cobertes i, en aquests cas, si es considera oportú, es permetrà l’ús de guants.

Els desinfectants, sempre amb Registre HA

El Registre HA garanteix que el desinfectant en qüestió és apte per ser utilitzat en entorns que treballen amb aliments, però sempre en absència d’aquests.

Pas previ a la desinfecció, es durà a terme la neteja. En aquest cas, l’ús d’un netejador o altre vindrà determinat pel tipus de residu a eliminar, optant per netejadors àcids per a incrustacions, netejadors alcalins per a restes de greix i netejadors neutres per a superfícies delicades.

La neteja i desinfecció es durà a terme després de cada servei i serà l’empresa qui determini amb quina freqüència es realitzen les neteges a fons.

Draps de teixit no teixit per eixugar

Els draps de teixit no teixit ofereixen grans avantatges enfront les baietes de microfibra: major capacitat d’arrossegament i baix despreniment de les fibres.

Es recomana que els draps siguin d’un sol ús per minimitzar els riscos de contaminació encreuada.

Els draps de teixit no teixit, a més d’utilitzar-se per aplicar els químics, podem utilitzar-se per eixugar. En aquest article expliquem la importància d’eixugar les superfícies.

Els draps de teixit no teixit Tissfil ofereixen una gran versatilitat d’ús i estan preparats per ser emprats en àmbits alimentaris.

Per acabar, és important assegurar que els alumnes es renten les mans abans de dinar. Si vols, pots descarregar la nostra infografia sobre la higiene de mans.