La normativa als entorns alimentaria és cada vegada més exigent. Però la pressió per la seguretat alimentària és encara major a les escoles, que treballen amb un públic molt susceptible: els nens. Per això, la neteja, desinfecció i higiene en general als menjadors escolars és especialment rellevant. 

Pautes d’higiene als menjadors escolars 

  • El disseny del propi espai (cuina, magatzem, menjador…) ha de tenir en compte la traçabilitat dels aliments des del moment en que entren a la cuina fins que es recullen en forma de residus. En posts anteriors, parlàvem sobre com el disseny higiènic ajuda a evitar problemes de contaminació encreuada. 
  • Els materials de les superfícies han de poder-se rentar per facilitar la desinfecció. Es recomana especialment l’ús de rajoles ceràmiques o paviments continus de PVC. 
  • Els professionals han d’utilitzar roba de feina, cobrir possibles ferides o lesions i utilitzar els equips de protecció personal necessaris (guants, barrets, bates, davantals…). 
  • La higiene de mans és obligada s’utilitzin o no guants per a la feina. I aquesta ha d’aplicar-se també a braços i avantbraços. Es recomana l’ús de gels antibacterians com per exemple GOJO Mild Antimicrobial. 
  • Els rentamans han d’activar-se amb el peu i ha d’existir un número suficient de dispensadors de sabó i paper a l’abast de tots els treballadors. 
  • És obligatori definir un pla d’higiene i desinfecció. Qui, com i quan neteja què i sobre tot amb quins productes. 
  • Els químics desinfectants han de disposat del Registre HA, que els fa aptes pel contacte amb aliments. 
  • Els draps han de ser preferiblement de teixit no teixit, per la seva gran capacitat d’arrossegament i baix despreniment i, a més, és recomanable que siguin d’un sol ús.
     

A Papelmatic comptem amb experts en seguretat alimentària i podem ajudar-te a determinar si estàs utilitzant els productes adequats de forma correcta. 

Share This