La neteja, l’eliminació de les males olors i la higiene personal són tres pilars bàsics per mantenir en ordre els gimnasos escolars.

 

La problemàtic referent a la higiene que trobem als gimnasos escolars no difereix gaire de que trobem als gimnasos o centres esportius convencionals. 

El tipus de públic és una de les principals diferències i, al cap i a la fi, determinant per portar a terme la neteja i desinfecció. 

Altre factor condicionant és que el gimnàs es troba integrat dins del complex escolar. Així que, de la mateixa manera que tractem de preservar uns nivells d’higiene òptims a les aules, hem de fer el mateix als gimnasos escolars. 

A continuació, diferenciem la neteja en dues zones: la del gimnàs o poliesportiu (on es desenvolupa l’activitat) i la dels vestuaris. 

 

Netejadors ecològics i desinfectants per a la zona del gimnàs 

A la zona del gimnàs és important netejar i desinfectar tant els elements destinats a l’esport (pilotes, barres, cintes…) com les superfícies més comuns. 

En aquests casos, la neteja i desinfecció del terra de manera freqüent fa dels gimnasos escolars espais més saludables ja que, aquest és el seient perfecte per a la brutícia i els gèrmens generats. 

Per a la neteja es recomana l’ús de netejadors ecològics, mentre que per a la desinfecció hem d’optar per un producte amb baixos nivells de toxicitat.

Els desinfectants composats per amonis quaternaris són una bona opció. 

 

Fungicides als vestuaris 

 

Per a la neteja i desinfecció dels vestuaris també podem apostar pels netejadors ecològics. 

Però pel que fa als desinfectants, els que representen la millor elecció són aquells de caràcter fungicida. 

La suor corporal sumada a la humitat existent a les dutxes i vestuaris són els ingredients perfectes per a l’aparició de gèrmens en general i de fongs en particular. 

 

Eliminadors d’olors i ambientadors als gimnasos escolars 

Com no podia ser d’una altra manera, tant la zona del gimnàs com la dels vestuaris acostumen a presentar contaminació odorífera. 

En articles anteriors ja comentàvem que l’exposició contínua a les males olors deriva en mals de cap i manca de concentració. 

Microdor és un eliminador d’olors amb baixos nivells de toxicitat que, a diferència dels ambientadors, erradica les males olors. 

D’altra banda, també podem recórrer als ambientadors a mode de prevenció de la contaminació odorífera. 

Higiene personal als gimnasos escolars 

 

La higiene personal és un aspecte que no depèn del personal encarregat de la neteja però que condiciona, si més no, la higiene del propi espai. 

Per això, és important subministrar sabons per a les dutxes als vestuaris i l’equipament adequat per a la higiene personal. 

En aquest sentit, la higiene de mans juga també un paper molt important. 

 

Si necessites ampliar informació sobre la higiene en altres zones de l’escola pots consultar la nostra guia de neteja i desinfecció en escoles.